وبلاگ

گراس و زندگینامه‌اش «در حال کندن پوست پیاز»

نگاه: بازچاپ زندگینامه‌ی خودنوشت گونترگراس «در حال کندن پوست پیاز» مصادف با در گذشت نویسنده شد.

گونترگراس بزرگترین نویسنده‌ی معاصرالمان و برنده جایزه‌ی ادبی نوبل، روشنفکری که همانند وجدان بیدار آلمان که نسبت به تمام مسائل جهانی حساسیت نشان می داد دیده برجهان بست .گراس نویسنده‌ی پر کاری بود که درایران نیز آثارش با اقبال روبه رو بود .

  کامران فانی سالها پیش«موش و گربه» او را ترجمه کرد. «موش و گربه» را گراس در 1961 نوشت و در 1963«سالهای سگی» را تحریر کرد و بالاخره با نوشتن «طبل حلبی» که نوبل ادبی را ارمغانش کرد، سه گانه‌ای معروف  گدانسک را کامل کرد.

 گراس از منقدان وحدت دو آلمان بود، او براین باور بود که برپا دارندگان هولوکاست حق زندگی در کنار هم را برای همیشه از دست داده اند.خودش می گفت: «ما نمی توانیم آشوئیتس را از یاد ببریم. حتی برای از یاد بردن، هم نباید تلاشی به خرج دهیم زیرا آشوئیتس از آن ماست، باید دربرابر وسوسه‌ی از یاد بردنش پایدار باشیم .»
 گونترگراس در 16 اکتبر 1927 در لانزیک  متولد شد . در باب تولدش می گوید:«به آن حد دیر به دنیا آمدم که در گیری‌ام با دولت نازی اجتناب ناپذیر شد.»
  پدر و مادرش بقال بودند و می کوشیدند او را کاتولیکی معتقد بار آورند. فشار پدر و مادر برای تربیت مذهبی در جوانی باعث ترغیب او برای پیوستن به حزب   نازی شد. بعدها گراس به فعالیت خود  درحزب نازی اعتراف کرد  وگفت همکاری اش با این حزب از پانزده سالگی با عضویت در حزب مسلح جوانان اس اس آغاز و در سال 1944 برای حضور در میدان نبرد، از طرف سازمان مرکزی حزب اس اس به خدمت اعزام شد و به عنوان تفنگ دار تانک، آموزش دید و تا هنگام تسلیم شدن آلمان در ماری باد به آمریکایی ها ادامه داشت .
 این جسارت با توجه به انتقاد مدام او از نازیها، چالشی بزرگ برای نویسنده پدید آورد.اما یکی از بزرگترین موضع گیریهای  او در سوم آوریل 2012رخداد وآن هنگامی بود وی شعری نام«در آن چه باید گفته شود» را منتشر کرد و در آن به جنایتهای ضد بشری اسرائیل و اعتراضات بی اساس  به برنامه‌ی هسته‌ای ایران به رژیم اشغالگر تاخت .شعری که واکنش های بسیاری را درجهان برانگیخت. گراس آرام نشست و پاسخ داد:«با آخرین قطره جوهرم نوشتم که اسرائیل مسلح به سلاح هسته ای،  صلح جهان را به خطر می اندازد.»
  گراس چندان به شبکه های مجازی هم باور نداشت و د راظهار نظر در 2012 گفت :«فیسبوک چیز مزخرفی است، باید از آن دوری کنید.»
  گراس در سال 2006 کتاب رمان«در حال کندن پوست پیاز» را نوشت که به گونه ای زندگینامه خودنوشت وی است . زنده یاد جاهد جهانشاهی این اثررا از آلمانی ترجمه و در اخیار انتشارات نگاه نهاد، اینک چاپ دوم اثرتوام شده با در گذشت وجدان بیدا ر آلمان معاصر «گونترگراس» وی در روز دوشنبه سیزدهم آوریل 2015در 87 سالگی  در شهر چشم از جهان پوشید

نوشتن دیدگاه