وبلاگ

پیشنهاد نگاه

«خوشه‌های خشم » شاهکارجان اشتاین بک برنده جایزه نوبل ادبیات ویکی از بزرگ‌ترین نویسندگان جهان در قرن بیستم است.
   وی «خوشه‌های خشم» را در دوران بحران اقتصادی آمریکا نوشت، داستان خانواده‌ای که به علت تهی‌دستی مجبور به مهاجرت از سرزمین زادگاه خود می‌شوند، تا بتوانند با پنبه‌چینی در مزارع جنوب آمریکا از مرگ برهند. تصویری به غایت تکان دهنده از انسانهایی که بحران آنها را از خصوصیات انسانی خود تهی می‌کند، اما نقطه درخشان کار اشتاین بک در سطرهای پایانی اثر نمایان می‌شود وقتی دختر تازه وضع حمل کرده برای نجات مردی که از گرسنگی در آستانه‌ی مرگ است و پسربچه‌اش نظاره‌گر جان دادن پدر،  سینه‌ی پر شیرش را در دهان مرد می نهد تا از مردن او جلوگیری کند.
   اشتاین بک اگر چه با خلق این شاهکار برای همیشه بر تارک ادبیات جهان جاودانه شد ، اما سالهای بعد به روزگار کهن‌سالی با حمایت از حضور آمریکا در ویتنام مورد اعتراض و نفرت بخش بزرگی از جامعه فرهنگی جهان قرار گرفت .

نوشتن دیدگاه