وبلاگ

«مادونایی با پالتو پوست» به نگاه آمد.

کتاب «مادونایی با پالتو پوست»  داستانی با دو وجه متفاوت است، ابتدا روایت کارمند یک شرکت از همکاری پا به سن گذاشته است.  راوی می‌کوشد با او رابطه‌ای دوستانه برقرار کند و از این راه به زندگی او راه یابد. بخش دوم کتاب خاطرات دست نوشت کارمند پیر است، روایتی عاشقانه از زندگی روزگار جوانی او در آلمان، پایان کتاب تکان دهنده و حیرت‌بار است این اثر در ترکیه با استقبال شگفتی روبه رو شده و در سال 2015 میلادی بیش از یک میلیون نسخه از آن به فروش رفته است .

   «مادونایی با پالتو پوست» نوشتۀ صباح الدین علی با ترجمۀ مهلا منصوری در 200 صفحه با بهای 14000 تومان توسط موسسۀ انتشارات نگاه به چاپ رسید.

نوشتن دیدگاه

X