وبلاگ

«صدای آرامش » از نگاه به کتابفروشی ها رسید.

 …

و من فکر می کنم
که هیچکس نشانی مرا درست نمی داند.
و همه به نشانی های غلط
برای من نامه مینویسند.
و تو که نشانی مرا شاید درست میدانی
برای من اصلاً نامه نمی نویسی
چرا که هر روز مرا می بینی
مثل گلدان،
مثل چراغ پایه بلند کنار اطاق
مثل صندلی راحتی،
و برای من پیغامی نداری.
نامه هایم را به نشانی آفتاب فرستادم،
شاید که به نور برسد.
و به نشانی بهار،
شاید که طراوت را دریابد.
و به نشانی صخره های بلند کوه،
شاید که جوابی بیاید.
اما پستچی دیگر نامه نمی آورد
و زنگ در خاموش است
….
«صدای آرامش » مجموعه اشعار شاداب وجدی در 128 صفحه و با بهای 8500 تومان توسط موسسۀ انتشارات نگاه منتشر شد.

نوشتن دیدگاه