وبلاگ

«سیاوشان» در نگاه

  احمد شاملو از شاعرانی است که سوگ سروده‌های بسیاری دارد، چه با از دست رفتن دوستی، عزیزی و یا انسانی در بستر مبارزات اجتماعی ، شاعر تارهای احساسش به جنبش در آمده و سروده‌ای را به آن از دست رفته تقدیم داشته، این اثر کند و کاوی در جستجوی ریشه و منشاء سرایشهای شاملوست.

   شاملو برای چه کسانی و در فقدان چه انسانهایی شعر گفته، چرا گفته، رابطه شاملو با آن فرد چه بوده و یا مناسبت تاریخی سرایش این شعر چه مبنایی داشته ، در واقع این کتاب رهیافتی به بسیاری از وقایع تاریخ معاصر ایران و یا چهره‌های تأثیر گذار فرهنگی یا سیاسی است.

   این اثر در شناخت شاملو و ارتباطات بسیار فرهنگی و اجتماعی او می‌تواند کتابی تأثیر گذار باشد که خواندنش لذت بخش نیز هست.
«سیاوشان » : تأملی برسوگ سروده‌های احمد شاملو به قلم فرشاد قوشچی در174 صفحه با بهای 12500 تومان در موسسه‌ی انتشارات نگاه منتشر شد.

نوشتن دیدگاه