وبلاگ

سایه‌ی عقاب روی پیاده رو

گاه: رمان ایرانی «سایه‌ی عقاب روی پیاده رو» اثر فاطمه قدرتی توسط انتشارات نگاه به چاپ رسید.

 

«سایه‌ی عقاب روی پیاده رو» به ماجرایی حقوقی- پلیسی است، رمز گشایی از قتلی است که مار ا به زندگی قهرمانان قصه می کشاند. فاطمه قدرتی همانند یک کارشناس ما را در سطرسطر کتابش با قصه‌ای جذاب و خواندنی به اوج‌ها و فرودها می برد  و لحظاتی ناب از خوانش یک رمان را برایمان رقم می زند.

رمان «سایه‌ی عقاب روی پیاده‌رو» در 383 صفحه با قیمت 22000 تومان توسط انتشارات نگاه چاپ شده است

نوشتن دیدگاه