وبلاگ

تو اینجا نیستى اما

 تو اینجا نیستى اما

 تو اینجا نیستى و گم شده اى
اما هنوز لبخندت اینجاست و
روى صندلى روبرویم نشسته است
تواینجا نیستى
اما بعد از تو
رنگ گیسوانت
تْن صدایت و
بوى تن ات را
براى تنهایى و اتاقم جا گذاشته اى
تواینجا نیستى
اما آنكه مدام
دراین خانه و
روى پاشنه در و
در بستر و
در خواب با من است
مرا
صورت عشق تو
تنها نمى گذارد!
 « تو اینجا نیستی»  مجموعه اشعار شیرکو بی‌کس با ترجمه مختار شکری‌پور در 88 صفحه با بهای 6000 تومان  در موسسۀ انتشارات نگاه منتشرشد.

نوشتن دیدگاه