وبلاگ

با ژرژ سیمنون

  ژرژ ژوزف کریستین سیمنون  در ۱۳ فوریه سال ۱۹۰۳ در شهر لیژ بلژیک به دنیا آمد.

   رمان های او آمیزه ای از پرداخت استادانه و کالبدشکافی هوشمندانه روان انسان هاست. وی ترس ها، عقده های روانی، گرایش های ذهنی و وابستگی هایی را توصیف می کند که در زیر نقاب زندگی معمولی و یک نواخت روزمره پنهان هستند و ناگهان با انفجاری غیرمنتظره به خشونت و جنایت منجر می شود.

   آثار او مشتمل است بر بیش از ۲۰۰ رمان، ۱۵۰ رمان کوتاه، یک سناریو برای باله، چندین جلد زندگینامه، مقالات بیشمار و تعداد زیادی رمان عامه پسند که آنها را صرفاً برای کسب درآمد و با یک دوجین نام مستعار نوشته است. اما شهرت وی به واسطه ی ۷۵ رمان و ۲۸ داستان کوتاهی است که کمیسر مگره قهرمان آنهاست. نخستین این رمان ها با نام مسافری که با ستاره شمال آمد در سال ۱۹۳۱ و آخرین آنها مگره و مسیو چارلز  به چاپ رسیدند.

   از این نویسنده در مؤسسۀ انتشارات نگاه کتابهای شبی در چهار راه / امضای مرموز / کارد و طناب / تبهکار / مرگ در پاریس / بیگانگان در خانه/ به چاپ رسیده است که به جز (امضای مرموز ) بقیه آنها برای تهیه روی سایت فروش موجود هستند .

نوشتن دیدگاه