وبلاگ

با بزرگ علوی

زرگ علوی در( 13بهمن ماه ۱۲۸۲ (در تهران متولد شد. او در نوجوانی همراه پدر به اروپا رفت و در برلین به تحصیل پرداخت. پس از فراغت از تحصیل در رشته تعلیم و تربیت به ایران بازگشت و در شیراز مشغول تدریس شد.

   بزرگ علوی  در 1307 به تهران آمد و کار تدریس را دنبال کرد،و در همین سالها با صادق هدایت، مسعود فرزاد و مجتبی مینوی گروه “ربعه” را تشکیل دادند و سلسله بحثهای نوین ادبی را آغاز کردند. مجموعه داستان کوتاه چمدان  نخستین اثر بزرگ علوی در همین سالها منتشر شد.
   او در  سال 1315 به دلیل فعالیتهای سیاسی به همراه ۵۲ تن دیگر دستگیر و به زندان افتاد. داستان ۵۳ نفر را او در کتابی به همین نام آورده است.وی  همچنین مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه با نام «ورق‌پاره‌های زندان» را در این مدت نوشت. که بعدها آن را به چاپ رساند.
   بزرگ علوی در سال  1329 از زندان آزاد شد. و چشمهایش را در 1331 به چاپ رساند.   بزرگ علوی در سال 1332 به آلمان رفت و تا سال 1357  در آلمان به سر برد و سپس به ایران آمد و دوباره به آلمان عزیمت کرد.
   از بزرگ علوی آثار ارزشمند تألیف و ترجمه بسیاری به یادگار مانده است او در سال 1375 در آلمان درگذشت .

نوشتن دیدگاه