وبلاگ

بار دیگر مارکز

نگاه: «ازعشق و شیاطین دیگر» اثر گابریل گارسیا مارکز با ترجمه جاهد جهانشاهی در انتشارات نگاه به چاپ چهارم رسید.

استاد بنا با خونسردی کامل و بدون کمترین تألم تعریف کرد که موی انسان حتی پس از مرگ، ماهانه یک سانتی‌متر رشد می‌کند وبیست و دو متر مو پس از گذشت دویست سال به نظرش رشد خوبی محسوب می‌شد. برعکس، از نظر من این موضوع چندان عادی نبود، چون درکودکی مادربزرگم از افسانه‌ی دخترک دوازده ساله‌ی اشراف زاده‌ای  حکایت کرده بود که کمند گیسوانش را هم چون تور عروس به دنبال می‌کشید، دخترک که از هاری جان باخته بود و در روستاهای کارائیب به خاطر معجزه‌های فراوانی که داشت از او به نیکی یاد می‌کردند . این فکرکه گور یاد شده می‌توانست گور آن دختر باشد آن روز برایم در حکم خبر بود و امروز سرآغاز این

نوشتن دیدگاه