خلیج در ساق‌هایم می‌دوید و
لبخندم
شور می‌شد
ترانه‌ای
بغضم را مکید
سیریا… سیریا…
موج می‌خورم
و دریا
فاش می‌شود.

مجموعه شعر محمدمصدق با عنوان «لبهای عقیم» در78 صفحه با بهای 5500 تومان توسط موسسه  انتشارات نگاه منتشر شد.

 

نوشتن دیدگاه