وبلاگ

20 مهرماه، روز بزرگداشت حافظ

شمس الدین محمد حافظ ملقب به خواجه حافظ شیرازی و مشهور به لسان الغیب و ترجمان‌الاسرار در شیراز متولد شد. درباره تاریخ ولادت، نام و هویت پدر ش در مآخذ موثق و قابل اعتماد قدیم ذکری به میان نیامده است. او در جوانى به آموختن قرآن، ادبیات عرب و علوم اسلامى پرداخت و در تفسیر،كلام، حكمت و ادب تبحر یافت. از آنجا که قرآن را از حفظ بود به همین سبب «حافظ» تخلص می‌كرد.

   دوران جوانی حافظ با افول سلسله محلی اتابکان فارس و تسلط خاندان اینجو بر فارس مصادف بود. حافظ که در همان دوره به شهرت والایی دست یافته بود مورد توجه و امرای اینجو قرار گرفت و پس از راه یافتن به دربار شیخ ابواسحاق اینجو (744ـ 754 هـ .ق) مقام و مرتبه والایی یافت .
 بعد از دوران یاد شده دوره امارت امیر مبارزالدین محمد مظفر، مؤسس سلسله آل مظفر، که با سختگیرى و تعصب بسیار همراه بود سبب نارضایتی حافظ را فراهم آورد. اما چنان که از دیوان اشعار حافظ پیداست دوران سلطنت جانشینان امیر مبارزالدین یعنی شاه شجاع و شاه منصور برای وی مطلوب بوده، زیرا حافظ آنها را مورد مدح قرار داده است. اواخر زندگی این شاعر بلند­آوازه ایران مصادف با حمله امیر تیمور گورگانی به شیراز بود.­ حافظ احتمالاً در 791 هـ .ق درگذشت. او بیشتر عمر خود را در شیراز گذراند و جز یک سفرکوتاه به یزد و بندر هرمز همواره در شیراز بود. اشعار وی نه تنها در سرتا سر ایران بلکه در خارج از ایران نیز از شهرت بسزایی برخوردار است.
   حافظ از بزرگترین غزل سرایان  ایرانی است که به دلیل توانایی  در سرودن غزل های عاشقانه ، گزیده گویی ، و رندی و زیرکی که در اشعارش می توان دید و همچنین به دلیل اینکه اشعارش آیینه تمام نمای دوران زندگی اوست شاعر  و غزل سرایی متمایز است .
موسسه انتشارات نگاه افتخار این را دارد که علاوه بر دیوان حافظ دو اثر شرح سودی برحافظ  با ترجمه خانم دکتر  عصمت ستاره زاده و شرح غزلیات حافظ توسط دکتر بهروز ثروتیان  و همچنین حافظ به گفته حافظ  تدوین  و نوشته ی دکتر محمد استعلامی  را منتشر کرده است .

نوشتن دیدگاه