وبلاگ

پانزدهمین تجدید چاپ «هوای تازه»

نگاه: «هوای تازه» مجموعه ای از سروده های احمد شاملو برای پانزدهمین بار از سوی انتشارات نگاه تجدید چاپ شد.

این کتاب مجموعه ای از اشعار شاملوست که در دهه ی چهل چاپ شد و به گفته ی بسیاری اوج هنر شاعری او و آغاز راهی بود که شاعر بزرگ زمانه ی ما در سال های بعد پیمود.

«هوای تازه» مجموعه شعری اثرگذار در یک دوران شکوفایی ادبی است و بی هیچ اغراقی غنی ترین آثار شاعر را نیزدر بر دارد. هوای تازه، هم کتاب شعر است و هم سطرسطر آن به گونه ای روشن تاریخ سرزمینی را در خود نهفته دارد و از سال هایی روایت می کند که: سال باد / سال اشک / سال درد/ سالی که غرور گدایی کرد، توصیفی است همچون آیینه و حقیقت آن روزگاران را برمی تابد.

«هوای تازه» مجموعه ای از بهترین سروده های شاعر را در بر دارد و سال هاست که یکی از پرمخاطب ترین آثار وی می باشد.

این کتاب شامل 8 بخش به همراه یادداشت ها و توضیحات است که در 343 صفحه و با قیمت 17000 تومان از سوی انتشارات نگاه در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

نوشتن دیدگاه