وبلاگ

« عشق با صدای بلند» را در نگاه بخوانید

نگاه : مجموعه گزینه اشعار نزار قبانی «عشق با صدای بلند» با انتخاب و ترجمه احمد پوری توسط انتشارات نگاه به چاپ رسید.

     نزارقبانی شاعر بزرگ عرب در مجموع به عنوان شاعر عشق و زن شناخته شده است، اما بسیاری از اشعار این سخنسرای بزرگ رو در رویی  با ستمی  است که بر مردم ستم‌دیده فلسطین از طرف کشور غاصب اسرائیل می رود.  در این مجموعه هر دو دسته از این اشعار گزینش شده اند.
    نزارقبانی را یکی ار برجسته ترین شعرای عرب در یک‌صد سال اخیر باید شناخت. او در سال 1998 چشم برجهان پوشید.
قبانی را ازبنیان گذاران فرم جدیدی از شعر معاصر عرب با عنوان شعرالمنثور وقصیده‌ی  النثر می دانندکه در واقع گرته برداری از شعر آزاد والت ویتمن است .نوعی شعر که در آن  قید مصارع مساوی بیت  وهمچنین قافیه از شعر برداشته شده اما وزن همچنان از اوزان پیشین شعر عرب پیروی می کند.
     کتاب گزینه اشعار نزارقبانی«عشق با صدای بلند» به انتخاب و ترجمه‌ی احمد پوری با جلد سخت در 412 صفحه به بهای 25000 تومان توسط انتشارات نگاه منتشر شده است .

نوشتن دیدگاه