وبلاگ

«صندوقچه‌ی اسرار آمیز» را از نگاه بخواهید.

چند روزی از این ماجرا گذشته است که یک عصر وقتی، آقاجان را می‌بینم که به طرف زیرزمین می‌رود، پاورچین می‌روم ببینم چه می‌کند… آقا جان قفل بزرگ زیرزمین را با کلید باز می‌کند و می‌رود تو… و بعد در را از پشت قفل می‌کند… بالای زیر زمین یک دریچه‌ی کوچک است می‌روم بالای دریچه ونگاه می‌کنم، آقا جانم در صندوقچه را باز کرده است و داخل آن را نگاه می‌کند…همینطور توی نخ کارهای آقاجانم که دستی به شانه‌ام می‌خورد، ترسیده از جا می‌پرم و قلبم هری می‌ریزد.

                                                      ازمتن کتاب «صندوقچه اسرار»
«صندوقچه اسرارآمیز و داستانهای دیگر» مجموعه داستان  رضا فیاضی در 159 صفحه با بهای 9500 تومان در موسسۀانتشارات نگاه به چاپ رسید.

نوشتن دیدگاه

X