وبلاگ

شاعر آزادی

    میرزا محمد فرخی یزدی (۱۲۶۸ یزد – ۲۵ مهر ۱۳۱۸) شاعر و روزنامه‌نگار آزادی‌خواه و دموکرات صدر مشروطیت است. وی سردبیر  روزنامه طوفان بود. او همچنین نماینده مردم یزد در دوره هفتم مجلس شورای ملی بود و در زندان قصر کشته شد و مدفنش  نامعلوم است .

   قسم به عزت و قدرت و مقام ازادی              که روح بخش جهان است نام آزادی
   هزار بار بود به ز صبح استبداد                     برای دسته پا بسته ، شام آزادی
   به پیش اهل جهان محترم بود آن کس           که داشت از دل و جان احترام آزادی
یادش گرامی .

نوشتن دیدگاه