وبلاگ

دوئل با داروین درنگاه

 نگاه: ازسری نگاه تازه شعر، انتشارات نگاه مجموعه شعر دوئل با داروین را منتشر کرد.

   «دوئل با داروین» مجموعه شعر منصور مومنی به عنوان بیست‌و پنجمین اثر از مجموعه‌ی نگاه تازه شعر، همزمان با نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اردیبهشت 1394 منتشر شد.
   این مجموعه در بردارنده‌ی سروده‌های شاعر از سال 1385 تا 1390 است . سبک شعر مومنی نو گرایانه و تا حدی از دیگر شعرای نوپرداز متفاوت است به عنوان نمونه:
         کیف قرمزت را پس گرفته‌ای اگر
         این زنگ چه می‌دانم چندم از هشت دیشب را با «فقط یه امضا می‌خواستن عزیزم!»
         خاموش کن دیگر
   یا
         فرصتی نماند.
         لب از این هیاهو بردار و بگذار بمیرم
        وادارم نکن سه در چار شوم
        وقتی نمی توانی خیابانی سفارش دهی یا شانه‌یی
        برای« یادت باشد کسی با تاکسی به دموکراسی نمی رسه!»

نوشتن دیدگاه