درخلوت غزل

نگاه: مجموعه‌ای از زیباترین غزلهای فارسی به همراه ارائه‌ی مختصری از زندگی هر غزلسرا به کوشش رضا شیرزادی تهیه و  توسط انتشارات نگاه به چاپ رسید.

«درخلوت غزل»یک کرونولوژی از سیر غزلسرایی در ایران از سده‌ی چهارم هجری تا امروز است . رضا شیرزادی با گزینش مجموعهای از زیباترین غزلهای فارسی کوشیده ضمن ارائه‌ی مجموعه‌ای خواندنی با شرح مختصری از زندگی هر غزلسرا، خواننده را با چند و چون زندگی شاعر نیز آشنا کند.در مجموعه،‌ گزیده‌ای ازآثار 103 شاعر غزلسرا در این دفتر آمده  که با رودکی آغاز  و با قیصر امین پور خاتمه می یابد.

کتاب در قطع وزیری با جلد سخت در 711  صفحه و با بهای 39000 تومان چاپ شده است .

نوشتن دیدگاه