وبلاگ

«آستارا، تنها بندر بی‌کشتی»

نگاه: مجموعه‌ی شعر «آستارا؛ تنها بندر بی‌کشتی» سروده‌ی داوود ملك‌زاده به چاپ دوم رسید .این كتاب، از سری‌ کتاب‌های جدید نگاه با عنوان «نگاه تازه‌ی شعر» در سال 92 چاپ شده بود.

 

    مجموعه‌ی شعر «آستارا؛ تنها بندر بی‌کشتی» سروده‌ی داوود ملك‌زاده به چاپ دوم رسید .این كتاب، از سری‌ کتاب‌های جدید نگاه با عنوان «نگاه تازه‌ی شعر» در سال 92 به چاپ اول رسید و در اردیبهشت امسال با تغییر طرح جلد، تجدید چاپ شد. این مجموعه چهارمین کتاب داوود ملک‌زاده محسوب می‌شود. می‌توان گفت «آستارا تنها بندر بی‌کشتی» از لحاظ معنا و مضمون، فرم و ساختار، به نوعی ادامه‌ی همان ذهنیت مجموعه‌ی قبلی شاعراست که  با عنوان «تهران برای شعر شدن شهر کوچکی‌ست» منتشر شد و شاعر در ‌آن به مسایل اجتماعی، عاشقانه و سوژه‌های روزمره‌ی اطراف زنده‌گی‌ی انسان‌ها پرداخته است.
در به در
دنبال بندریم
با منظور، بی منظور
خزر، هم‌چنان بزرگ‌ترین دریاچه‌ی جهان است
و آستارا
تنها بندر بی‌كشتی‌ی جهان
با سوییت‌هایی با پنجره‌های نیمه‌باز
با خورشیدی كه هر صبح
در تخت‌های دو نفره
ولو می‌شود.

نوشتن دیدگاه