وبلاگ

کتاب «شیخیه و بابیه در ایران» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که در 551 صفحه تنظیم شده، دارای 12 فصل است: 1- شیخ احمد احسایی، 2- شهید ثالث (ره)، 3- سیدکاظم رشتی،4- شیخیه بعد از سیدکاظم، 5- سیدعلی‌محمد باب، 6- آثار و احکام باب، 7- شورش قلعۀ طبرسی، 8- فتنۀ دارابی، 9- شورش بابیان در زنجان، 10-قتل عام بابیان، 11- طاهره قره‌­العین، 12- بابیان پس از باب.

بعد از فصل دوازدهم و در پایان کتاب، تعداد 56 قطعه عکس و سند به چاپ رسیده که از آن میان می‌توان به عکس و دستخط شیخ‌احمد احسایی، سیدکاظم رشتی، سیدعلی‌محمد باب، طاهره قره‌العین و عکس خانۀ قره‌­العین در قزوین، صحرای بدشت، باغ ایلخانی (محل قتل قره‌­العین) و محل ضربت خوردن شهید ثالث توسط بابیان، اشاره کرد.

با توجه به اینکه فرقه‌های شیخیه و بابیه، مقدمه تشکیل فرقه بهائیت به شمار می‌روند، از این دو فرقه بیشتر در کتب مربوط به نقد و رد بهائیت سخن رفته و کتابی جامع در این خصوص، کمتر به چاپ رسیده، اما به نظر می‌رسد این نقیصه در کتاب حاضر، جبران شده و به طور مستقل به چگونگی پیدایش فرقه‌های شیخیه و بابیه پرداخته شده است.

از ویژگی‌های این اثر تحقیقی و تاریخی، بهره‌­گیری از اسناد و منابع منتشر نشده است که بر جذابیت آن افزوده است. برخی از مطالب این کتاب برای اولین بار است که به چاپ می‌رسد. برای مثال، مندرجات فصل 1 و 11 (شیخ احمد احسایی و طاهرۀ قره‌­العین)، از جمله مطالبی است که کمتر در کتب دیگر به این گستردگی و تفصیل به آنها پرداخته شده است.

چاپ دوم کتاب «شیخیه و بابیه در ایران» از سوی انتشارات نگاه عرضه شده و در کلیۀ کتابفروشی‌ها در دسترس دوستداران کتاب است

نوشتن دیدگاه