وبلاگ

چهارگانه یوکیو می‌شیما

نگاه: آخرین جلد از چهارگانه یوکیو می‌شیما، نویسنده ژاپنی با ترجمه غلامحسین سالمی به نشر نگاه تحویل داده شد. پیش از این «برف بهاری» از سوی انتشارات نگاه به چاپ رسیده بود. به این ترتیب «اسب‌های لگام گسیخته»، «معبد سپیده‌دم» و «زوال فرشته» در انتظار مجوز چاپ هستند.

امید که این آثار به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 94 برسد تا مجموعه کار عظیم این نویسنده بزرگ ژاپنی که اکنون از کلاسیک‌های ادبیات جهان است یکجا عرضه شود.

چهارگانه می‌شیما وقایع سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم تا پایان آن را در بر می‌گیرد. بی‌تردید این چهارگانه عاشقانه، اثری همپای شاهکارهای ادبی جهان است که جدای از مضمون عاشقانه، به مذهب، فلسفه، تاریخ، هنر و اجتماع ژاپن نیز می‌پردازد.

در این چهارگانه اکثر روایت‌ها مستقل هستند اما با داشتن یک شخصیت محوری، چهار کتاب ناظر به یک دوره تاریخی است و می‌شیما از خلال کاراکترهای مختلف خط سیر تاریخی را در این اثر عظیم پی می‌گیرد.

می‌شیما سه بار کاندیدای دریافت جایزه ادبی بوده و نخستین اثرش را در سیزده سالگی نوشته است. غلامحسین سالمی آثار می‌شیما را برای نخستین بار در ایران ترجمه کرده و به جامعه ادبی ارائه داده است.

نوشتن دیدگاه