وبلاگ

نوگرایان تئاتر اروپا؛ اکسپرسیونیسم، دادائیسم، پست مدرنیسم

این کتاب در سه بخش به بررسی اکسپرسیونیسم، دادائیسم و پست مدرنیسم می‌پردازد. فهرست مطالب «نوگرایان تئاتر اروپا» به شرح زیر است:

بخش نخست
ـ اکسپرسیونیسم در تئاتر
ـ برخی از پیشروان اکسپرسیونیسم: ماکس راینهارت، راینهارد یوهانس زورگه، ارنست تولر، فرانتس فمفرت، گئورگ کایزر، کارل سوکمایر، لئوپلد یسنر، گوستاو هارتونگ، کارل اشترنهایم، والتر هازنکله ور، گئورگ هایم، الزه لاسکر شولر، آلفرد دوبلین، ارنست برلاخ، اسکار شلمر، اسکار کوکوشکا، واسیلی کاندینسکی، تئاتر ناسیونال سوسیالیست
ـ دو نمایشنامة اکسپرسیونیستی: «مرد آدمکش، امید زنان» اُسکار کوکوشکا و «طنین زرد» واسیلی کاندینسکی

بخش دوم
ـ دادائیسم، هنر ترکیبی
ـ چند قطعه دادائیستی

بخش سوم
ـ از آوانگاردیسم تا پست‌مدرنیسم
ـ برخی از پیشروان تئاتر تجربی و آوانگارد: کنستانتین استانیسلاوسکی، ژاک کوپو، یوگنی واختانگف، جیورجیو استره‌لر، گارسیا لورکا، تادئوش کانتور، فرناندو آرابال، پیتر بروک، آخیم فریر، هاینر مولر
ـ دو نمایشنامة پست مدرن: «هراکلس5» و «هملت ماشین» از هاینر مولر

نوشتن دیدگاه