وبلاگ

مجموعه اشعار شهریار

این مجموعه ی دو جلدی که از سوی انتشارات نگاه به چاپ پنجاهم رسیده است، در بخش آغازین خود شامل مقدمه هایی می باشد که با “سخن ناشران” آغاز شده، به “شرح بیوگرافی استاد شهریار” می پردازد و در ادامه “شرح یکی از غزل های استاد” گنجانیده شده است. در انتهای این بخش نیز تحت عنوان “برای خوانندگان عزیز”، مقدمه ای از استاد شهریار که سال های پیش برای جلد اول دیوان نوشته شده است عینا چاپ گردیده. ناشر در ادامه، مقدمه ی استاد شهریار برای جلد سوم دیوان که در سال 1335 نوشته شده را تحت عنوان “مقدمه” آورده و در ادامه “سبک ها و مکتب های شعر ایران” را به قلم استاد به چاپ رسانیده است. در انتهای این بخش نیز “تدوین کلیات اشعار شهریار” به قلم دکتر حمید محمدزاده آورده شده است.

عناوین جلد اول این کتاب شامل مقدمه ها، غزلیات، قصیده ها و دوبیتی ها می باشد و مثنوی ها، مکتب شهریار، قطعات، انقلاب اسلامی و شهریار، اقتباس و ترجمه از دیوان حضرت امیر(ع) و متفرقه در جلد دوم آورده شده اند.

انتشارات نگاه این مجلدات را مجموعاً به قیمت 40000 تومان منتشر کرده است.

نوشتن دیدگاه