وبلاگ

آوازهای بلند یک شاعر

نگاه : «تعادل روز بر انگشتم» و «آوازهای فرشته‌ی بی‌بال» عنوان دو مجموعه از شعرهای تازه شمس لنگرودی است که به زودی منتشر می‏‌شود.این شاعردر باره این دو کتاب جدید خود گفت: من معمولا شعرهای خود را به شعرهای تغزلی و غیرتغزلی تقسیم می‌کنم و مجموعه‌ی 63 شعر تغزلی‌ام را در مجموعه شعری با نام «تعادل روز بر انگشتم» آورده‎ام که شعرهای سال 90 و 91 را دربر می‎گیرد. در واقع این مجموعه به نوعی ادامه‌ی مجموعه‌ی شعر «53 ترانه‌ی عاشقانه» است که قرار است در نشر نگاه منتشر شود.

او درباره‌ی مجموعه شعر دیگر خود گفت: حدود 60 شعر غیرتغزلی‌ام را نیز در مجموعه‌ای به نام «آواز فرشته‌ی بی‌بال» آورده‎ام که شعرهایی با موضوع اجتماعی است و البته مثل شعرهای اخیرم سادگی و طنز در آن بیش‌تر است. این شعرها ادامه‎ی مجموعه‌ی شعر «ملاح خیابان‎ها»ست و نوعی فضای سوررئال در این مجموعه هست.

این دومجموعه شعر نیز قرار است در نشر نگاه به چاپ برسد

نوشتن دیدگاه