تسخیرشدگان (جن زدگان) عنوان یکی از شاخص ترین آثار داستایفسکی نویسنده بزرگ روسیه است. انتشارات نگاه چاپ شانزدهم این کتاب را با ترجمه ای از علی‌اصغر خبره‌زاده در دست انتشار دارد و در نمایشگاه کتاب تهران به علاقه مندان عرضه خواهد کرد.

 

Pin It on Pinterest

Share This