کتاب ” دیکته و زاویه ” تجدید چاپ شد. کتاب حاضر، مشتمل بر دو نمایشنامه از غلامحسین ساعدی با عنوان‌های «دیکته» و «زاویه» است. نویسنده با درک خاصی از شخصیت‌های روان‌پریش و آشفته ذهن و کشف دردها و آسیب‌های روحی آنان، توانست به‌خوبی از این کاراکترها در داستان‌های خود بهره گیرد. فضای داستان‌ها و نمایشنامه‌های وی آکنده از درهم‌آمیختگی کابوس و واقعیت است که فضایی وهمناک به آثارش می‌دهد.
انتشارات نگاه با تجدید چاپ، این اثر را دوباره در اختیار مخاطبان قرار داده است.

برای خرید این کتاب، این جا کلیک کنید.

کتاب "دیکته و زاویه" اثری از غلامحسین ساعدی.
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Gmail

“دیکته و زاویه”

Pin It on Pinterest

Share This