کتاب ” دیکته و زاویه ” تجدید چاپ شد. کتاب حاضر، مشتمل بر دو نمایشنامه از غلامحسین ساعدی با عنوان‌های «دیکته» و «زاویه» است. نویسنده با درک خاصی از شخصیت‌های روان‌پریش و آشفته ذهن و کشف دردها و آسیب‌های روحی آنان، توانست به‌خوبی از این کاراکترها در داستان‌های خود بهره گیرد. فضای داستان‌ها و نمایشنامه‌های وی آکنده از درهم‌آمیختگی کابوس و واقعیت است که فضایی وهمناک به آثارش می‌دهد.
انتشارات نگاه با تجدید چاپ، این اثر را دوباره در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد.

کتاب "دیکته و زاویه" اثری از غلامحسین ساعدی.
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Gmail

“دیکته و زاویه”

Pin It on Pinterest

Share This