رمان بعد از تاریکی اثر هاروکی موراکامی نویسنده ی مشهور ژاپنی است. رمان از ساعت ۱۱:۵۶ دقیقه ی قبل از نیمه شب آغاز می‌شود؛ و در فصل هجدهم در ساعت ۶:۵۲ دقیقه صبح به پایان می رسد. دختر به نام “ماری آسای” یک شب را در شهر توکیو بیرون از خانه به صبح می رساند. در طول این مدت با افراد و حوادثی رو به رو می شود که هجده فصل این رمان را رقم می زند.

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Gmail

این رمان با ترجمه ای از علی حاج قاسم در انتشارات نگاه به چاپ چهارم رسیده است و در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران به مخاطبان عرضه خواهد شد.

 

Pin It on Pinterest

Share This