برچسب: کمال داوود

درباره‌ی رمان مرسو چه کسی را کشت؟ بخوانید.

آیا مُرسوی کامو موسای داوود را کشته است برادری دروغین بابک ذاکری روزنامه شرق - شماره 2762 کمال داوود، نویسنده و روزنامه‌نگار الجزایری، نویسنده کتاب «مُرسو چه کسی را کشت» است که به‌خاطر نوشتن این کتاب در سال ۲۰۱۵ موفق به دریافت جایزه گنکور رمان اول شد. موضوع کتاب او هم جسورانه و هم بسیار ساده است: داستان او داستان آن عربی است که به دست مرسو، شخصیت راوی در کتاب بیگانه کامو، کشته شد. داستان آن عرب که هیچ‌گاه از او نامی در کتاب کامو برده نشد، دستمایه تخیل داوود بوده است. داستان آن عرب که داوود او را...

ادامه خواندن ←