برچسب: من گذشته امضا

منِ گذشته امضا

نگاه: مجموعه شعر «منِ گذشته امضا» اثر یدالله رویایی،  همراه با ترجمه فرانسه اشعاربه چاپ سوم رسید.               در شخص من دو شخص هست:               یکی مفرد که امضا می‌کند،               دیگری جمع که می‌خواند.               و در لحظه‌ی خوانش، ما سه شخصیم.»      ید الله رویایی نخستین شاعری بود که به طور آگاهانه و پی‌گیر از فرم در شعر سخن گفت. رویایی همراه با چند شاعر دیگر، مانیفست «اسپاسمانتالیسم» را منتشر کردند که بعدها...

ادامه خواندن ←