برچسب: منوچهر آتشی

محمد حقوقي و «شعر زمان ما»

من مرگ را سرودي كردم  روزنامه شرق - شماره 2864 زنده‌ترين كلمات «شعر زمان ما» عنوان مجموعه‌اي است كه سال‌ها پيش محمد حقوقي منتشر مي‌كرد و او قصد داشت در قالب اين مجموعه به شعر شاعران نوپرداز ايراني بپردازد. مجلد اول اين مجموعه به احمد شاملو اختصاص داشت و حقوقي در سال‌‌هاي حياتش تنها فرصت يافت چند مجلد ديگر از اين مجموعه را منتشر كند و كارش نيمه‌تمام ماند. اخوان‌ثالث،‌ سهراب سپهري، فروغ فرخزاد و نيما يوشيج شاعراني بودند كه حقوقي توانست در قالب اين مجموعه به سراغشان برود. به‌تازگي چاپ ديگري از مجلد اول مجموعه كه به شعر شاملو...

ادامه خواندن ←

سالگرد کوچ این شاعر

شعله آتشی در یادداشتی که در اختیار بخش ادبیات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گذاشته، نوشته است: بیست‌ونهم آبان‌ماه هر سال، یادآور طعم سیبی تلخ است. سیب، میوه‌ی دانایی و نماد آگاهی است. شاعر، دانایی می‌بخشد و آگاهی می‌افزاید و این را من از بازخورد شعر پدرم و تجربه‌ی دیدار با مردم فهیم ایران و زادگاه پدرم (بوشهر) دریافته‌ام. پدرم، منوچهر آتشی، با رسیدن زمان به بیست‌ونهم آبان 1384 کوچ کرد، اما شعرش هنوز پدری می‌کند و سایه‌سار می‌افکند. پدرم به من درس زندگی داد و معلمی مادام و مستمر بود. بخشیدن، دوست داشتن بدونِ دریغ، حرمت انسان، برابری‌خواهی و عشق،...

ادامه خواندن ←

یادداشت دختر منوچهر آتشی در سالگرد کوچ این شاعر

شعله آتشی در یادداشتی که در اختیار بخش ادبیات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گذاشته، نوشته است: بیست‌ونهم آبان‌ماه هر سال، یادآور طعم سیبی تلخ است. سیب، میوه‌ی دانایی و نماد آگاهی است. شاعر، دانایی می‌بخشد و آگاهی می‌افزاید و این را من از بازخورد شعر پدرم و تجربه‌ی دیدار با مردم فهیم ایران و زادگاه پدرم (بوشهر) دریافته‌ام. پدرم، منوچهر آتشی، با رسیدن زمان به بیست‌ونهم آبان 1384 کوچ کرد، اما شعرش هنوز پدری می‌کند و سایه‌سار می‌افکند. پدرم به من درس زندگی داد و معلمی مادام و مستمر بود. بخشیدن، دوست داشتن بدونِ دریغ، حرمت انسان، برابری‌خواهی و عشق،...

ادامه خواندن ←