برچسب: محمد زهرایی

زهرایی از عاشقان کتاب بود

علیرضا رییس‌دانا طی یادداشتی تاسف خود را از درگذشت محمد زهرایی؛ مدیر انتشارات کارنامه؛ اظهار کرد. از منظر او، زهرایی نمونه‌ای از یک ناشر دقیق، پروسواس و بسیار جدی بود که به کتاب و قلم عشق می‌ورزید. "محمد زهرایی مدیر فرهیخته و دانشور نشر کارنامه روز گذشته؛ 27 مردادماه در دفتر خود و در حین عشق‌ورزی با کاغذ و قلم و مرکب و کتاب، جان به جان‌ستان سپرد و دیده بر جهان فروبست. زهرایی نمونه‌ای از یک ناشر دقیق، پروسواس و بسیار جدی بود که در سال‌های اخیر هر کتابی که از نگاه خردبین و دستان هنرمندش گذشت و منتشر...

ادامه خواندن ←