برچسب: علی اکبر گودرزی طائمه

شاعر تنهایی و انزوا

نگاه : علی اکبر گودرزی طائمه شاعر تنهایی و انزوا است و با تنهایی و انزوایش با جهان رازها دارد . نشانه هایی از این رازهای مگوی تنهایی  را هر از گاهی در زبان اشارات و عبارات شاعرانه منتشر می کند تا خواننده را در لذت آفرینشی هنرمندانه سهیم کند . طائمه  شاعر است اما نه اهل جنجال است نه ادعایی در شاعری دارد نه اهل گفتگوی سفارشی است نه اهل نقد های دوستانه . او فقط و فقط به شعر می اندیشد . برای همین حتی در فضای مجازی هم نمی توان یک عکس از او یافت. مردی که...

ادامه خواندن ←