برچسب: عشق در تبعید

بهاء طاهر، زاده‌ی مصر

 بهاء طاهر،  زاده‌ی مصر است، در دانشگاه قاهره ادبیات و تاریخ و روزنامه‌نگاری خواند، در شبکه‌ دو رادیو مصر کار کرد، از 1975 برکنار شد و برای گذران خود به ترجمه پرداخت.    «عشق در تبعید» تصویر دردناک انسان و جهان است. تصویری که روز به روز بیشتر به تیرگی می‌گراید. کتاب مسائل جهانی را در قالب رخدادها و درگیریهای درونی افرادی از منطقه، کشور، دین و زبان مشخص می‌کند. رمان از زبان یک روزنامه‌نگار مصری طرفدار ناصر، روایت می شود. روایت دو ماجرای تبعید و دوری از وطن، همسر، فرزندان و هموطنان است. در این رمان همه چیز طعمی...

ادامه خواندن ←