وبلاگ

بهاء طاهر، زاده‌ی مصر

 بهاء طاهر،  زاده‌ی مصر است، در دانشگاه قاهره ادبیات و تاریخ و روزنامه‌نگاری خواند، در شبکه‌ دو رادیو مصر کار کرد، از 1975 برکنار شد و برای گذران خود به ترجمه پرداخت.
   «عشق در تبعید» تصویر دردناک انسان و جهان است. تصویری که روز به روز بیشتر به تیرگی می‌گراید. کتاب مسائل جهانی را در قالب رخدادها و درگیریهای درونی افرادی از منطقه، کشور، دین و زبان مشخص می‌کند. رمان از زبان یک روزنامه‌نگار مصری طرفدار ناصر، روایت می شود. روایت دو ماجرای تبعید و دوری از وطن، همسر، فرزندان و هموطنان است. در این رمان همه چیز طعمی از شکست را با خود حمل می‌کند.خود بهاء طاهر گفته قهرمانان اثرش هم با نوشتن، توسل به قانون، جنگیدن، حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت و جنگ و مبارزه علیه قدرتها توانستند دنیای بهتری بسازند.

نوشتن دیدگاه