برچسب: عباس اقبال آشتیانی

تالیف عباس اقبال آشتیانی:

نگاه: امیرکبیر به سال 1266 قصد کرد تا برای بومی کردن دانش و فن در سرزمین ایران، مکانی را بنا نهد که مرکز دستاوردهای علمی روزگار خود باشد. پس طرح بنای "دارالفنون" ریخته شد و تهیه ی نقشه ساختمان آن به عهده ی "میرزا رضا مهندس باشی" واگذار گردید. وی گویا در شمار شاگردانی بود که به دستور "عباس میرزا" برای تحصیل به اروپا گسیل گشته بودند. برآوردن ساختمان نیز توسط "محمدتقی خان معمارباشی" انجام گردید و پس از گذشت یک سال و اندی، سرانجام به سال 1268 یعنی درست سیزده روز قبل از قتل فجیع امیر، در بیستم دی...

ادامه خواندن ←

چاپ نهم تاریخ ایران

نگاه:چاپ نهم تاریخ ایرانِ زنده‌یادان  حسن پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی با افزوده‌ی  عصر پهلوی به نگارش پرویز بابایی،  در انتشارات نگاه  منتشر شد.   «تاریخ ایرانِ » زنده‌یادان  حسن پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی که یک دوره تاریخ عمومی ایران را نوشته‌اند، طی سالها تبدیل به اثری کلاسیک شده که همه ساله چاپ می‌شودو خواستاران زیادی دارد.علت آن روانی، جامعیت و نگارش روشمند آن است که خواننده را در کم‌ترین حجم با یک دوره تاریخ کامل ایران آشنا می‌کند. چاپ انتشارات نگاه این مزیت را دارد که تاریخ دودمان پهلوی را نیز،  به نگارش پرویز بابایی به آن افزود....

ادامه خواندن ←