برچسب: عاشق آتشفشان

کتاب عاشق آتشفشان داستانی عاشقانه از سوزان سانتاگ

اینجا بازار کهنه‏ فروش‏هاست. ورود مجانی است. ورود برای همه آزاد است. جماعتی شلخته. ناقلاها خوش می‏ گذرانند. چرا داخل می‏شوی؟ توقع داری چی ببینی؟ من تماشا می‏ کنم. چهارچشمی می‏ پایم که چه اتفاقی در دنیا می ‏افتد. چی باقی می‏ ماند. چی را همینطوری به حال خودش ول می‏ کنند. چی دیگر عزیز نیست. چی را باید قربانی کرد. چی بود که کسی فکر کرد برای دیگران جالب است. اما این، اگر قبلاً زیر و رویش را وارسی کرده باشند، چرند است. ولی شاید چیز با ارزشی باقی مانده باشد. نه اصلاً چیز با ارزشی وجود ندارد. اما...

ادامه خواندن ←