برچسب: صفدر تقی‌زاده

داستان‌های سرگردان – شب مینا – گابریل گارسیا مارکز

داستان‌های سرگردان نسیم آصف: «شب مینا» عنوان مجموعه‌داستانی از گابریل گارسیا ماركز است كه به‌تازگی با ترجمه صفدر تقی‌زاده در نشر نگاه منتشر شده است. این مجموعه دوازده داستان كوتاه را دربر گرفته كه پس از انتشار، بلافاصله به زبان‌های مختلف ترجمه شد. این كتاب با عنوان «دوازده داستان كوتاه سرگردان» به زبان فرانسه ترجمه شد. داستان‌های این مجموعه نخست در نشریه‌های ادبی به چاپ رسیدند اما خود ماركز می‌گوید كه بسیاری از آن‌ها را برای انتشار در این كتاب بازنویسی كرده است. تقی‌زاده این مجموعه را از روی ترجمه انگلیسی ادیت گراسمن از متن اسپانیایی به فارسی برگردانده است....

ادامه خواندن ←