برچسب: شرقی

مجموعه ی «هزار و یک شب» تجدید چاپ شد

نگاه: «هزار و یک شب» مجموعه‌ای از داستان‌های افسانه‌ای قدیمی هندی، ایرانی و عربی است که به زبان‌های متعددی منتشر شده‌است. بدون تردید این مجموعه از مهم ترین کتاب های داستانی ادبیات جهان است. برخی معتقدند که «هزارو یک شب» مادر تمام قصه های دنیا ست. صدها اقتباس، ترجمه های متفاوت و چاپ های مصور از این کتاب در زبان های زنده دنیا نشان می دهد که این کتاب چقدر حائز اهمیت است. گفته می شوند این کتاب پیش از دوره هخامنشی در هند به وجود آمده و قبل از حمله اسکندر به فارسی (پهلوی) ترجمه شده و در قرن...

ادامه خواندن ←