برچسب: سپانلو

دریغ و درد!

 خبر تلخ و سنگین است. چون باری از آهن و سنگ برسرت هوار می‌شود. اشک در چشم حلقه می بندد، نفس به سختی برمی‌آید، همین چند روز پیش با او حرف زده‌ای، همچنان خوش روحیه با صدای خوش طنین وخبر از حال نسبی خوبش، که می‌دانی این گونه نیست . که بیماری جانکاه سرطان سالهاست جاگیر تنش شده و مثل موریانه از درون همه چیز را درهم ریخته، که مردی ایستاده است، مقاوم مثل کوه. بچه‌ی تهران است و استواری‌اش به دماوند مانند است . به یاد می‌آوری همین یک و اندی سال پیش را که مراسم بزرگداشتی برای چاپ...

ادامه خواندن ←

باز آفرینی واقعیت

این کتاب چهره نمای گروهی از بهترین نویسندگان ایرانی و در حقیقت تماشایی تاریخی از پنجاه و اندی سال داستان نویسی جدید ایران است. نموداری است از تحولات اسلوب و اندیشه در آثار قصه نویسان برجسته ی فارسی. بیست و هفت قصه، با شکل جدیدی که خود حاصل تغییر اشکال سنتی قصه نویسی فارسی است و در پرتو آشنایی با پیشرفته ترین اشکال قصه ی کوتاه مغرب زمین، در قرن بیستم، پدید آمده است. نویسندگانی که آثارشان در این مجموعه آمده است عبارتند از: صادق هدایت، بزرگ علوی، صادق چوبک، م.ا.به آذین، عبدالرحیم احمدی، سیمین دانشور، جلال آل احمد، ابراهیم...

ادامه خواندن ←

فردیت و هویت شاعر را حفظ کردم

نگاه : محمد لوطیج شاعر و منتقد جوان چند روز قبل مهمان  ما بود .  او شاعری است که زندگی اش را با شعر آمیخت و معنایی تازه بخشید . او علاوه بر شاعری دستی بر نقد دارد و از هر از گاه در مطبوعات  رسمی می نویسد . از محمد لوطیج تاکنون "زندگی نامه فروغ فرخ زاد"، "کتاب درنگ1 " و مجموعه شعر "از زنانی که شبیه تو نیستند" منتشر شده است.  کتا ب " علی باباچاهی در وضعیتی دیگر" از جمله کارهای آماده چاپ ایشان است  که در آینده نزدیک منتشر می شود. همچنین "لذت متن" (گزینه ای...

ادامه خواندن ←