برچسب: داستان پلیسی

با ژرژ سیمنون

  ژرژ ژوزف کریستین سیمنون  در ۱۳ فوریه سال ۱۹۰۳ در شهر لیژ بلژیک به دنیا آمد.    رمان های او آمیزه ای از پرداخت استادانه و کالبدشکافی هوشمندانه روان انسان هاست. وی ترس ها، عقده های روانی، گرایش های ذهنی و وابستگی هایی را توصیف می کند که در زیر نقاب زندگی معمولی و یک نواخت روزمره پنهان هستند و ناگهان با انفجاری غیرمنتظره به خشونت و جنایت منجر می شود.    آثار او مشتمل است بر بیش از ۲۰۰ رمان، ۱۵۰ رمان کوتاه، یک سناریو برای باله، چندین جلد زندگینامه، مقالات بیشمار و تعداد زیادی رمان عامه پسند...

ادامه خواندن ←