برچسب: حسین منزوی

اشعار حسین منزوی

نگاه: گزیده ای از اشعار حسین منزوی منتشر شد. این مجموعه به کوشش محمد فتحی گردآوری شده است. فتحی در سخن آغازین کتاب چنین آورده: از منزوى نوشتن، كارى است سهل و ممتنع. خاصه براى من كه از یكسو سایه یك دوستى بر آن مى افتد و از سویى دیگر سایه ناشر بودن. بیست، سى سال دوستى با تمام فراز و نشیب ها از یك سو و تلاشى كه در نشر آثارش داشته ام از سوى دیگر مرا بدانجا مى برد كه تا مى خواهم قلم به دست بگیرم و از او بنویسم ناخودآگاه خود قلم لختى مى گرید و...

ادامه خواندن ←

با حسین منزوی شاعر غزل‌های ناب

یک جهان شوریدگی، یک جان عاشق، پروانه‌ای که گرد شمع عشق سوخت اما حاصل سوختنش شد، مجموعه‌ای از ناب‌ترین غزل‌های شعر معاصر فارسی . منزوی در زنجان پا به جهان نهاد. در آن شهر بالید ، در دهه‌ی چهل در اوج تب  وتاب فرهنگی ادبی وارد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شد. در تهران دوستانی یافت و راه به محافل ادبی جست و عاشق شد، شعر سرود و تحسین شد. عشق شعله‌ای  به جانش انداخت که اورا از مسیر درس و زندگی عادی جدا کرد. شوریده‌وار زیست ، ازدواج کرد، صاحب دختری شد، اما هیچگاه سامان نگرفت. هر چه آشفتگی...

ادامه خواندن ←