برچسب: برف بهاری

غلامحسین سالمی خبر داد:

این مترجم که پیش‌تر ترجمه‌ی رمان «برف بهاری» نوشته‌ی یوکیو می‌شیما را منتشر کرده است، درباره‌ی انتشار دیگر نوشته‌های این نویسنده شامل «زوال فرشته»، «اسب‌های لگام‌گسیخته» و «معبد سپیده‌دم»  گفت: این رمان‌ها دیگر کتاب‌های چهارگانه‌ی یوکیو می‌شیما هستند که مدتی است آن‌ها را ترجمه کرده‌ام و در انتشارات نگاه در حال حروف‌چینی هستند. او افزود: قرار است این چهارگانه در نمایشگاه کتاب سال آینده در قالب یک پکیج منتشر شود که در این پکیج کتاب‌ها با امضای دستی من به عنوان مترجم همراه خواهد بود. البته این هنوز یک طرح است که قرار است عملیاتی شود. این کتاب‌ها همچنین به...

ادامه خواندن ←

انتشار چهارگانه‌ی می‌شیما در انتشارات نگاه

این مترجم که پیش‌تر ترجمه‌ی رمان «برف بهاری» نوشته‌ی یوکیو می‌شیما را منتشر کرده است، درباره‌ی انتشار دیگر نوشته‌های این نویسنده شامل «زوال فرشته»، «اسب‌های لگام‌گسیخته» و «معبد سپیده‌دم»  گفت: این رمان‌ها دیگر کتاب‌های چهارگانه‌ی یوکیو می‌شیما هستند که مدتی است آن‌ها را ترجمه کرده‌ام و در انتشارات نگاه در حال حروف‌چینی هستند. او افزود: قرار است این چهارگانه در نمایشگاه کتاب سال آینده در قالب یک پکیج منتشر شود که در این پکیج کتاب‌ها با امضای دستی من به عنوان مترجم همراه خواهد بود. البته این هنوز یک طرح است که قرار است عملیاتی شود. این کتاب‌ها همچنین به...

ادامه خواندن ←