برچسب: آنیما در شعر شاملو

«آنیما در شعر شاملو» نوشته ی الهام جم زاد منتشر شد

آثار من خود اتوبیوگرافی كاملی است. من به این حقیقت معتقدم كه شعر برداشت‌ایی از زندگی نیست بل‌كه یك سره خود زندگی‌ست. احمد شاملو یك لحظه دیدار با جهان ناخودآگاهی از همه‌ی رازهای هستی پرده برمی گیرد. گوستاو یونگ رویكرد نقد اسطوره‌ای و كهن الگویی آثار ادبی از فرایندهای مدرن نقد ادبی است. بی‌شك شناخت این مقوله‌ها در سایه‌ی علم روان‌شناسی امكان‌پذیر می‌گردد و در پرتو این شناخت، پیوند علم روان‌شناسی و ادبیات شكل می‌گیرد. كهن الگوها از پیچیده‌ترین مسایل روان‌شناختی می‌باشند كه كارل گوستاو یونگ، روان پزشك شهیر سویسی، آن‌ها‌ را بررسی كرده است. «این كهن‌الگوها به دلیل این...

ادامه خواندن ←