برچسب: آناتومی پرندگان

رمان به مثابه بدنه‌ای از دانش

درباره رمان «اقیانوس نهایی» و امکانات تازه آن ابراهیم دمشناس . داستان‌نویس رونامه شرق - شماره 2756   سه‌گانه «اقیانوس نهایی» بدون احتساب بخش پایانی و منتشرنشده‌اش، سفری‌ست به دور دنیا در حجمی به نزدیکای ششصد صفحه؛ نوشتاری بلندپروازانه و جاه‌طلب که هم اقیانوسی هم نهایی، دال براین صفات‌اند. تا انتشار جلد سوم سخن‌گفتن درباره‌اش بهتر که همراه با قید احتیاط باشد اما منطقی که کتاب تا اینجا در دو جلد از خودش نشان داده، خواننده را ترغیب می‌کند از آن بگوید. کتاب، روایتی متکثر است از معرفی ایده، چیستی و شیئیتش، منشاء آن، زمینه‌های تاریخی‌اش، تعامل‌ها و تقابل‌ها برای...

ادامه خواندن ←