برچسب: آفاق

جشن امضای اینترنتی کتاب

دوستان عزیز انتشارات نگاه کتاب تهران 57 با امضای آقای کاوه آفاق و با نام شما ارسال خواهند شد و در صورت تمایل برای دریافت کتاب با نام کاربر و یا اشخاص دیگر، حتما در توضیحات سفارش ذکر نمایید.

ادامه خواندن ←