برچسب: آتش از آتش

«آتش از آتش»ِ جمال میرصادقی

گاه: جمال میرصادقی نویسنده، نقاد و پژوهشگر ادبیات داستانی، متولد 1312 است. در دانشگاه تهران ادبیات فارسی خواند، سپس شغل معلمی را پیشه کرد. از دهه چهل با چاپ داستان هایش در مجله سخن نویسندگی را آغاز کرد. در آثار او توصیف زندگی مردم جنوب شهر نشین از راه یادآوری خاطرات کودکی برجستگی دارد. از آثار مهم وی «چشم های من خسته» (1345)، «هراس» (1356)، «دوالپا» (1356)، «درازنای شب» (1349) و «بادها خبر از تغییر فصل می دادند» (1362) را می توان نام برد. میرصادقی از اولین کسانی است که در ایران کارگاه داستان نویسی راه اندازی کرد و دست...

ادامه خواندن ←