برچسب: آئیین نوروزی

قیافه ترس

احساس «ترس» در مجموعه «آب و هوای چند روز سال» و به‌خصوص در داستان «ساختمان سرو» بیش از هر چیز دیگری حضوری پیدا و پنهان دارد. حضوری هم از نظر بیولوژیکی، هم فیزیولوژیکی و از همه مهم‌تر از جنبه اجتماعی ترس. پل اکمان، مردم‌شناس اجتماعی اعتقاد دارد که یک دسته از احساسات مثل ترس بنیادی‌ هستند؛ یعنی در همه فرهنگ‌ها یافت می‌شوند و اکتسابی نیستند و ذاتی‌اند. نویسنده (آیین نوروزی) سعی کرده احساس ترس را در قشر متوسط جامعه و بستر فرهنگی نظام آن نشان دهد. از طریق ترس موقعیت‌های شخصیت‌هایشان را در داستان و در واقع در جهان و...

ادامه خواندن ←