(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار على باباچاهى

320,000تومان

علی باباچاهی

 

دل به دست هيچ‌كس نمى‌دهمزندگى شاعرانه بهتر است

مثل گل ظريف و پاك

مثل آب     صاف و ساده ز ابلهى‌ست

مثل تيرگى

مثل شب، در اين زمانه بهتر است

نامه‌هاى عاشقانه خوب نيست

بوسه‌هاى وحشيانه بهتر است

اى بهار!

ما كلاغ‌هاى زشت و پير را رها نمى‌كنيم

قلبمان بسان شيشه نازك است

برگ را ز شاخه‌اش جدا نمى‌كنيم

نيمه‌شب

آن زمان كه آب     بر صفاى دختران ساده عاشق‌ست

آن زمان كه هر كسى كنار جفت خود به خواب مى‌رود

در رحيل غربت‌آور زمان تو را صدا نمى‌كنيم

اى بهار!

ما به عهد خود وفا نمى‌كنيم

قلب من هميشه فاسدست

آه، اى كسى كه نام من براى تو طليعه‌ى محبتى‌ست

دل به دست هيچ‌كس نمى‌دهم

چه مصيبتى‌ست!

توضیحات

گزیده ای از مجموعه اشعار علی باباچاهی

دلم مى‌سوخت

و طرح آتشى قلب بخارى را تکان مى‌داد

و من در بوته‌ى پندار یادم آمد از آن کولى پیرى که با من گفت :

جهان با ما نمى‌سازد

در آغاز مجموعه اشعار علی باباچاهی می خوانیم

نگهبان      5 1

آن زن       7 1

سرودبازگشت‌اوکه‌دوباره…        9 1

سنگر بیگانه            1 2

زمزمه       4 2

خورشیدها و خارها   5 2

پنجره‌اى به چشمان من           28

و از من تا شما         0 3

اسارت      2 3

مرا آسوده‌تر بگذار     4 3

بعد از مهتاب           6 3

مردى در کوچ          39

با صخره‌هاى دریا     1 4

اگر روزى   3 4

چه باید گفت؟!         5 4

آزادى مطلق            48

به دیدارم نیائید!        0 5

پابه‌پاى بیزارى         2 5

صداى پاى باران       3 5

مثل یک برج تهى      5 5

اى دوست، اى پرنده!              7 5

در انتهاى روز          59

دلم هواى کسى کرده‌ست          2 6

در بى‌تکیه‌گاهى (1)   7 6

در بى‌تکیه‌گاهى (2)   0 7

در بى‌تکیه‌گاهى (3)   2 7

در بى‌تکیه‌گاهى (4)   4 7

در بى‌تکیه‌گاهى (5)   6 7

جهان و روشنایى‌هاى غمناک

ابر سیاه خستگى…    1 8

از تمام برج و باروها   3 8

شعر خداحافظى        6 8

از چشم مجنون…      89

باید گذشت…          1 9

من فکر مى‌کنم         3 9

ما با کدام شب؟        7 9

در آن‌سوى شقاوت    0 10

پیش‌بینى   3 10

مثل سادگى گل        5 10

غمگین‌ترین حکایت‌ها را         08 1

یا در خزان، همیشه…             0 11

در قیل و قال مدرسه              3 11

ما بردگان تسلیم       16 1

دو ساعت غم          19 1

در بى‌خبرى شبانه     2 12

آرى، مگرى!           4 12

در آستانه‌ى کوچ بهار             26 1

صداى تاریخى         28 1

همیشه با تو            0 13

رفیق!       2 13

لیلى دنیا    4 13

نام نیک و زلف بلند   36 1

اهل جنوب             39 1

از نسل آفتاب

چه مى‌توانستم         3 14

جدال        45 1

بعد از دو قرن…        47 1

برج بلند جنون         49 1

اگر          2 15

از رفتن     54 1

رداى شرقى شعر       56 1

در رهگذار تیر و تبر…            58 1

مرهم شکنجه          1 16

از رودخانه‌ى دنیا      64 1

از سکوت و تفرقه     67 1

از روزهاى روشن      70 1

در وصف عاشقان دنیا             73 1

ادامه‌ى آشوب باد      77 1

نفرین به     80 1

ملال جوان              82 1

هر چهار فصل          84 1

این بار…    86 1

از چهار سو            188

این نور      190

در روزهاى بارانى     193

در قلمرو خاکستر      196

اینسان که   199

از پله‌هاى بهار و جوانى          01 2

در عصرهاى دلتنگى   05 2

بوى ترمز و اسفالت    07 2

صداى شن

سرود بومى (1)        13 2

سرود بومى (2)        16 2

سرود بومى (3)        20 2

سکون در سکون (1)              23 2

سکون در سکون (2)              26 2

سکون در سکون (3)              29 2

سکون در سکون (4)              32 2

سفر سبز (1)           35 2

سفر سبز (2)           40 2

پسینگاهى (1)          45 2

پسینگاهى (2)          48 2

عشق بلند   51 2

صبحگاهى             55 2

در اوج      58 2

از خاکمان آفتاب برمى‌آید

وطنى       65 2

خاموشان   68 2

از خاکمان آفتاب برمى‌آید        71 2

عذاب وجدان           74 2

در کنار مردم اعماق   77 2

اگر          80 2

از دلِ «حلاج» (1)    80 2

از دلِ «حلاج» (2)    85 2

از دلِ «حلاج» (3)    87 2

از دلِ «حلاج» (4)    289

از دلِ «حلاج» (5)    291

در طرحى از عزا       294

مادر         298

از دلِ «حلاج» (6)    01 3

سوگْحماسه             05 3

از وطن      09 3

شهید ما     12 3

سرود        15 3

آواى دریامردان

مهتاب منتظر           1 33

اینجا دریاست          26 3

تا سال‌هاى سال       29 3

آنک، دوباره شیرمحمد            33 3

اما ستاره بانو           37 3

خالو، خسته نباشى!   41 3

غزل دریایى (1)       44 3

غزل دریایى ( 2)      48 3

از دریادلى              53 3

یاران آفتاب            57 3

تو، سرو باش           59 3

به پیشواز فلق          63 3

شبانه درخشید         66 3

دل شکستن             70 3

خوشدلى    71 3

توصیف     72 3

بیا ستاره بکاریم       74 3

مگر از راه در رسى…             77 3

خواب ترنج            80 3

تکلیف ما…؟           83 3

پرنده عمر تو بود      389

از تنهایى    393

با گیسوان ابر           395

و کاسه‌ى گِلى من     396

یعنى که زنده‌ایم        01 4

صد سال انتظار        05 4

بر دریا مى‌میرند       08 4

تا ختم چرخ نیلوفرى             10 4

سوگحماسه             13 4

از وطن      15 4

توضیحات   417

با گل نارنج

مادر         27 4

لیلى، گواه باش        28 4

از جنگ  1             32 4

از جنگ  2             34 4

ناگهانى     37 4

مسخ        40 4

دور ما…    44 4

شام غریبان  1         47 4

با گل نارنج             49 4

شام غریبان  2         52 4

خاکسپارى              55 4

در فراق زمین          58 4

برگى از ارغوان مگر…            61 4

پاییزى      64 4

به چهار چهره‌ى کهربایى          67 4

منزل‌هاى دریا بى‌نشان است

بانگ فاخته و آدمى   73 4

از غم این خواب       76 4

دعا          79 4

رقص خیزران          82 4

آن دو چهره‌ى محزون             84 4

بر نام‌ها چه رفته؟     86 4

گنج پراکنده             488

پاییزى      491

نقش گمشده            494

اعجاز       497

پایان گل    00 5

ترانه‌ى مفقود           03 5

چرا قهوه‌اى است؟     06 5

بازى با رنگ‌هاى جهان           08 5

خواب اشیاء            11 5

فرار         13 5

رنگ مقدر              16 5

اسم عام     18 5

سه چار واژه‌ى قرمز   20 5

ساعت آنها / ساعت لورکا        23 5

رنگ ازل    25 5

پایانِ آغاز              27 5

این چتر     29 5

این جمله‌ها             31 5

این و آن    33 5

این آرزوى ساده       35 5

رنگ تازه   38 5

روزِ اولِ رنگ سبز     40 5

از این راه تازه          43 5

دزدىِ ما    45 5

با دلِ نو     47 5

بوى شیر  از…          49 5

از آغاز      52 5

وصلفراقى   55 5

قطعآ کلمه بود          58 5

ما کودک مى‌مانیم     61 5

آن پرنده‌ى مرموز      64 5

گم شدن چیزى        67 5

منزل نو     70 5

سال شستن اعداد      73 5

ابر از کجا   75 5

اتفاق عادى             77 5

ما     وَ همین جا      79 5

نه مثل این همه پیچک            82 5

ابر غایب    85 5

امروزِ دیگر             588

باران دروغ نمى‌گفت   590

مثل انار     593

آبى‌ها       596

از اداره      599

تو هیچ‌وقت نمى‌میرى             02 6

مثل ایوب   04 6

نم‌نمِ بارانم

اتفاقِ نیفتاده            09 6

آدم‌هاى ِ یکى          12 6

در فراق خودت        14 6

نکند راست بگویند    16 6

و چرا؟      19 6

غار سیاه / وَ           1 62

سرى به صدف‌ها بزن              23 6

صحبت چیزى شبیه برف          26 6

منِ زیر سنگ          28 6

چه فرق مى‌کند        0 63

نفرینِ درخت           32 6

از ندیدن / وَ           35 6

تا نرسیدن   37 6

آدمِ عکس              39 6

زار           42 6

با قرار قبلى            44 6

کلاغ کامل   47 6

فکر مى‌کند که          49 6

خدایا چه‌طور          1 65

پاییزِ ما     53 6

و فکرهاى دور و دراز             55 6

امضاى یادگارى       57 6

ترکیبِ هر چه          0 66

سفیدى‌ها را بخوان    63 6

بگو که      66 6

سفیدى‌ها را بخوان (2)            68 6

سفیدى‌ها را بخوان (3)            0 67

سفیدى‌ها را بخوان (4)            72 6

وقتى که برمى‌گردى   75 6

مطمئنى که              78 6

سفیدى‌ها را بخوان    0 68

با نگفتن     83 6

عقلِ ما      85 6

از کجا که ما            88 6

شما قبول کنید         1 69

عقل عذابم مى‌دهد

از اینکه در سه زمان   697

تا کجاها که             0 70

چیزى براى گفتن      02 7

رفیقى ندارد            04 7

دیروزِ چه کنیم؟        07 7

مؤلف من بودم         0 71

افقى که هرگز          13 7

با چهره‌هاى مختلفى از تو        16 7

سیصد گل سرخ هم که شده      19 7

از فردا که چطور       22 7

به روایت خودمان     25 7

اگر اتفاقى افتاد        27 7

تو او را ندیده‌اى       0 73

بر بوم نقاشى           33 7

تا دو بعدازظهر         35 7

آخه اون‌ها              38 7

هر دو یک نفریم       1 74

با ماشین‌حساب هم که فکر کنى             44 7

راوى گوید             47 7

این‌طور عصرى را     0 75

اصلا نمرده‌اى           53 7

روانى        56 7

صحنه را عوض مى‌کنیم           59 7

تا آدم بزرگ‌ها         62 7

این همه سال کجا بودید؟         65 7

فقط یک شوخى بود   68 7

از دو درختِ فقط      1 77

زیردریایى   73 7

از آن سوى خط       76 7

از فرداهاى ِ چه کنم   79 7

مؤلف هم سردرگم است           82 7

دن کیشوت از اعماق   85 7

کدام اتفاق؟             88 7

اول تو بخند            0 79

از فرط خنده           793

خراباتى ِ ترسو!        796

فکرهاى ِ از هر طرف             799

این مرثیه   02 8

و نه هیچ‌گاه            05 8

در شلوغىِ از هر طرف           07 8

قیافه‌ام که خیلى مشکوک است

تا بوشهر    1 81

در اتفاق‌هاى نباید     14 8

در مترو     17 8

دریا براى ما            0 82

لج نمى‌کنم اصلا        23 8

بعد از خودکشى        26 8

روانى (1)   0 83

ما دو نفر: مفتعلن      33 8

تا دو روز دیگر       36 8

گزارش (لحظه به لحظه)          38 8

«مسخ ِ» ما             1 84

بوى گُل نمى‌آد         44 8

فکرهاى ِ سگى        47 8

اسمش را بگذاریم اگر بشود!     0 85

به شوخى البته         53 8

عینِ عمو بتهون        56 8

با اما و اگر             59 8

حیف تیر    62 8

تو علاوه بر این        65 8

استعاره‌ها بروند کنار   69 8

با سه روایت            72 8

روانى (2)   76 8

روانى (3)   0 88

مگر این‌که انارى را    84 8

چاقو که هیچ           87 8

به جهنم اگه؟           889

صدا نمى‌زنى اصلا چرا؟           892

این هم یک شوخى بود           895

«کوتاه»ى از شماست             898

دور آخر    01 9

چراى ِ این صندلى    04 9

سر از این همه اتفاق  07 9

و اگر البته   10 9

بازى تمام!              12 9

رفته بودم به صید نهنگ

پیچِ  1      19 9

پیچِ  2      22 9

پیچِ  3      24 9

پیچِ  4      26 9

پیچِ  5      28 9

پیچِ  6      30 9

پیچِ  7      32 9

نوشتنِ از    37 9

از اینجا به بعد          39 9

از تهِ تورات            41 9

قسم (1)    44 9

قسم (2)    45 9

قسم (3)    47 9

بازى ِ توطئه           49 9

عاشقانه ـ گانگسترى             51 9

بازىِ این شطح         53 9

جن‌بازى    59 9

رقیبِ گربه‌ها بود      62 9

صبح به خیرِ از تهِ دریا            64 9

دیوونه‌بازى             67 9

زمین غلط مى‌کند      70 9

بلاتکلیفى   72 9

جنّى شده   74 9

آبرنگ (1)              76 9

آبرنگ (2)              78 9

البته ـ اگرها            81 9

بازرسى ایست          84 9

سردرد کهنه             87 9

ملاقات ممنوع :        990

رنگِ ضد زنگ         992

عبورِ ناممنوع          994

این شترِ از قدیم        996

تعجیل خروج           999

به فروش مى‌رسد      02 10

مطابقِ با اصل          05 10

چراغِ به خانه          08 10

رفتنِ از حال           10 10

جنگِ خودمانى        13 10

که نبودن    16 10

نوسانى      18 10

آدمِ زغالى   21 10

از قلم افتاده            23 10

با کمى از بکت         25 10

«نگفته» از              28 10

غرقى‌ها

پیچِ  8      33 10

پیچِ  9      35 10

پیچِ  10    37 10

پیچِ  11    39

 

اطلاعات بیشتر

وزن 1220 g
ابعاد 23 × 18 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

نوبت چاپ

قطع

تعداد صفحه

1042

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1220

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه اشعار على باباچاهى”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.