(021) 66480377-66975711

مجموعه اشعار على باباچاهى

63,000تومان

علی باباچاهی

 

دل به دست هيچ‌كس نمى‌دهمزندگى شاعرانه بهتر است

مثل گل ظريف و پاك

مثل آب     صاف و ساده ز ابلهى‌ست

مثل تيرگى

مثل شب، در اين زمانه بهتر است

نامه‌هاى عاشقانه خوب نيست

بوسه‌هاى وحشيانه بهتر است

اى بهار!

ما كلاغ‌هاى زشت و پير را رها نمى‌كنيم

قلبمان بسان شيشه نازك است

برگ را ز شاخه‌اش جدا نمى‌كنيم

نيمه‌شب

آن زمان كه آب     بر صفاى دختران ساده عاشق‌ست

آن زمان كه هر كسى كنار جفت خود به خواب مى‌رود

در رحيل غربت‌آور زمان تو را صدا نمى‌كنيم

اى بهار!

ما به عهد خود وفا نمى‌كنيم

قلب من هميشه فاسدست

آه، اى كسى كه نام من براى تو طليعه‌ى محبتى‌ست

دل به دست هيچ‌كس نمى‌دهم

چه مصيبتى‌ست!

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای از مجموعه اشعار علی باباچاهی

دلم مى‌سوخت

و طرح آتشى قلب بخارى را تکان مى‌داد

و من در بوته‌ى پندار یادم آمد از آن کولى پیرى که با من گفت :

جهان با ما نمى‌سازد

در آغاز مجموعه اشعار علی باباچاهی می خوانیم

نگهبان      ۵ ۱

آن زن       ۷ ۱

سرودبازگشت‌اوکه‌دوباره…        ۹ ۱

سنگر بیگانه            ۱ ۲

زمزمه       ۴ ۲

خورشیدها و خارها   ۵ ۲

پنجره‌اى به چشمان من           ۲۸

و از من تا شما         ۰ ۳

اسارت      ۲ ۳

مرا آسوده‌تر بگذار     ۴ ۳

بعد از مهتاب           ۶ ۳

مردى در کوچ          ۳۹

با صخره‌هاى دریا     ۱ ۴

اگر روزى   ۳ ۴

چه باید گفت؟!         ۵ ۴

آزادى مطلق            ۴۸

به دیدارم نیائید!        ۰ ۵

پابه‌پاى بیزارى         ۲ ۵

صداى پاى باران       ۳ ۵

مثل یک برج تهى      ۵ ۵

اى دوست، اى پرنده!              ۷ ۵

در انتهاى روز          ۵۹

دلم هواى کسى کرده‌ست          ۲ ۶

در بى‌تکیه‌گاهى (۱)   ۷ ۶

در بى‌تکیه‌گاهى (۲)   ۰ ۷

در بى‌تکیه‌گاهى (۳)   ۲ ۷

در بى‌تکیه‌گاهى (۴)   ۴ ۷

در بى‌تکیه‌گاهى (۵)   ۶ ۷

جهان و روشنایى‌هاى غمناک

ابر سیاه خستگى…    ۱ ۸

از تمام برج و باروها   ۳ ۸

شعر خداحافظى        ۶ ۸

از چشم مجنون…      ۸۹

باید گذشت…          ۱ ۹

من فکر مى‌کنم         ۳ ۹

ما با کدام شب؟        ۷ ۹

در آن‌سوى شقاوت    ۰ ۱۰

پیش‌بینى   ۳ ۱۰

مثل سادگى گل        ۵ ۱۰

غمگین‌ترین حکایت‌ها را         ۰۸ ۱

یا در خزان، همیشه…             ۰ ۱۱

در قیل و قال مدرسه              ۳ ۱۱

ما بردگان تسلیم       ۱۶ ۱

دو ساعت غم          ۱۹ ۱

در بى‌خبرى شبانه     ۲ ۱۲

آرى، مگرى!           ۴ ۱۲

در آستانه‌ى کوچ بهار             ۲۶ ۱

صداى تاریخى         ۲۸ ۱

همیشه با تو            ۰ ۱۳

رفیق!       ۲ ۱۳

لیلى دنیا    ۴ ۱۳

نام نیک و زلف بلند   ۳۶ ۱

اهل جنوب             ۳۹ ۱

از نسل آفتاب

چه مى‌توانستم         ۳ ۱۴

جدال        ۴۵ ۱

بعد از دو قرن…        ۴۷ ۱

برج بلند جنون         ۴۹ ۱

اگر          ۲ ۱۵

از رفتن     ۵۴ ۱

رداى شرقى شعر       ۵۶ ۱

در رهگذار تیر و تبر…            ۵۸ ۱

مرهم شکنجه          ۱ ۱۶

از رودخانه‌ى دنیا      ۶۴ ۱

از سکوت و تفرقه     ۶۷ ۱

از روزهاى روشن      ۷۰ ۱

در وصف عاشقان دنیا             ۷۳ ۱

ادامه‌ى آشوب باد      ۷۷ ۱

نفرین به     ۸۰ ۱

ملال جوان              ۸۲ ۱

هر چهار فصل          ۸۴ ۱

این بار…    ۸۶ ۱

از چهار سو            ۱۸۸

این نور      ۱۹۰

در روزهاى بارانى     ۱۹۳

در قلمرو خاکستر      ۱۹۶

اینسان که   ۱۹۹

از پله‌هاى بهار و جوانى          ۰۱ ۲

در عصرهاى دلتنگى   ۰۵ ۲

بوى ترمز و اسفالت    ۰۷ ۲

صداى شن

سرود بومى (۱)        ۱۳ ۲

سرود بومى (۲)        ۱۶ ۲

سرود بومى (۳)        ۲۰ ۲

سکون در سکون (۱)              ۲۳ ۲

سکون در سکون (۲)              ۲۶ ۲

سکون در سکون (۳)              ۲۹ ۲

سکون در سکون (۴)              ۳۲ ۲

سفر سبز (۱)           ۳۵ ۲

سفر سبز (۲)           ۴۰ ۲

پسینگاهى (۱)          ۴۵ ۲

پسینگاهى (۲)          ۴۸ ۲

عشق بلند   ۵۱ ۲

صبحگاهى             ۵۵ ۲

در اوج      ۵۸ ۲

از خاکمان آفتاب برمى‌آید

وطنى       ۶۵ ۲

خاموشان   ۶۸ ۲

از خاکمان آفتاب برمى‌آید        ۷۱ ۲

عذاب وجدان           ۷۴ ۲

در کنار مردم اعماق   ۷۷ ۲

اگر          ۸۰ ۲

از دلِ «حلاج» (۱)    ۸۰ ۲

از دلِ «حلاج» (۲)    ۸۵ ۲

از دلِ «حلاج» (۳)    ۸۷ ۲

از دلِ «حلاج» (۴)    ۲۸۹

از دلِ «حلاج» (۵)    ۲۹۱

در طرحى از عزا       ۲۹۴

مادر         ۲۹۸

از دلِ «حلاج» (۶)    ۰۱ ۳

سوگْحماسه             ۰۵ ۳

از وطن      ۰۹ ۳

شهید ما     ۱۲ ۳

سرود        ۱۵ ۳

آواى دریامردان

مهتاب منتظر           ۱ ۳۳

اینجا دریاست          ۲۶ ۳

تا سال‌هاى سال       ۲۹ ۳

آنک، دوباره شیرمحمد            ۳۳ ۳

اما ستاره بانو           ۳۷ ۳

خالو، خسته نباشى!   ۴۱ ۳

غزل دریایى (۱)       ۴۴ ۳

غزل دریایى ( ۲)      ۴۸ ۳

از دریادلى              ۵۳ ۳

یاران آفتاب            ۵۷ ۳

تو، سرو باش           ۵۹ ۳

به پیشواز فلق          ۶۳ ۳

شبانه درخشید         ۶۶ ۳

دل شکستن             ۷۰ ۳

خوشدلى    ۷۱ ۳

توصیف     ۷۲ ۳

بیا ستاره بکاریم       ۷۴ ۳

مگر از راه در رسى…             ۷۷ ۳

خواب ترنج            ۸۰ ۳

تکلیف ما…؟           ۸۳ ۳

پرنده عمر تو بود      ۳۸۹

از تنهایى    ۳۹۳

با گیسوان ابر           ۳۹۵

و کاسه‌ى گِلى من     ۳۹۶

یعنى که زنده‌ایم        ۰۱ ۴

صد سال انتظار        ۰۵ ۴

بر دریا مى‌میرند       ۰۸ ۴

تا ختم چرخ نیلوفرى             ۱۰ ۴

سوگحماسه             ۱۳ ۴

از وطن      ۱۵ ۴

توضیحات   ۴۱۷

با گل نارنج

مادر         ۲۷ ۴

لیلى، گواه باش        ۲۸ ۴

از جنگ  ۱             ۳۲ ۴

از جنگ  ۲             ۳۴ ۴

ناگهانى     ۳۷ ۴

مسخ        ۴۰ ۴

دور ما…    ۴۴ ۴

شام غریبان  ۱         ۴۷ ۴

با گل نارنج             ۴۹ ۴

شام غریبان  ۲         ۵۲ ۴

خاکسپارى              ۵۵ ۴

در فراق زمین          ۵۸ ۴

برگى از ارغوان مگر…            ۶۱ ۴

پاییزى      ۶۴ ۴

به چهار چهره‌ى کهربایى          ۶۷ ۴

منزل‌هاى دریا بى‌نشان است

بانگ فاخته و آدمى   ۷۳ ۴

از غم این خواب       ۷۶ ۴

دعا          ۷۹ ۴

رقص خیزران          ۸۲ ۴

آن دو چهره‌ى محزون             ۸۴ ۴

بر نام‌ها چه رفته؟     ۸۶ ۴

گنج پراکنده             ۴۸۸

پاییزى      ۴۹۱

نقش گمشده            ۴۹۴

اعجاز       ۴۹۷

پایان گل    ۰۰ ۵

ترانه‌ى مفقود           ۰۳ ۵

چرا قهوه‌اى است؟     ۰۶ ۵

بازى با رنگ‌هاى جهان           ۰۸ ۵

خواب اشیاء            ۱۱ ۵

فرار         ۱۳ ۵

رنگ مقدر              ۱۶ ۵

اسم عام     ۱۸ ۵

سه چار واژه‌ى قرمز   ۲۰ ۵

ساعت آنها / ساعت لورکا        ۲۳ ۵

رنگ ازل    ۲۵ ۵

پایانِ آغاز              ۲۷ ۵

این چتر     ۲۹ ۵

این جمله‌ها             ۳۱ ۵

این و آن    ۳۳ ۵

این آرزوى ساده       ۳۵ ۵

رنگ تازه   ۳۸ ۵

روزِ اولِ رنگ سبز     ۴۰ ۵

از این راه تازه          ۴۳ ۵

دزدىِ ما    ۴۵ ۵

با دلِ نو     ۴۷ ۵

بوى شیر  از…          ۴۹ ۵

از آغاز      ۵۲ ۵

وصلفراقى   ۵۵ ۵

قطعآ کلمه بود          ۵۸ ۵

ما کودک مى‌مانیم     ۶۱ ۵

آن پرنده‌ى مرموز      ۶۴ ۵

گم شدن چیزى        ۶۷ ۵

منزل نو     ۷۰ ۵

سال شستن اعداد      ۷۳ ۵

ابر از کجا   ۷۵ ۵

اتفاق عادى             ۷۷ ۵

ما     وَ همین جا      ۷۹ ۵

نه مثل این همه پیچک            ۸۲ ۵

ابر غایب    ۸۵ ۵

امروزِ دیگر             ۵۸۸

باران دروغ نمى‌گفت   ۵۹۰

مثل انار     ۵۹۳

آبى‌ها       ۵۹۶

از اداره      ۵۹۹

تو هیچ‌وقت نمى‌میرى             ۰۲ ۶

مثل ایوب   ۰۴ ۶

نم‌نمِ بارانم

اتفاقِ نیفتاده            ۰۹ ۶

آدم‌هاى ِ یکى          ۱۲ ۶

در فراق خودت        ۱۴ ۶

نکند راست بگویند    ۱۶ ۶

و چرا؟      ۱۹ ۶

غار سیاه / وَ           ۱ ۶۲

سرى به صدف‌ها بزن              ۲۳ ۶

صحبت چیزى شبیه برف          ۲۶ ۶

منِ زیر سنگ          ۲۸ ۶

چه فرق مى‌کند        ۰ ۶۳

نفرینِ درخت           ۳۲ ۶

از ندیدن / وَ           ۳۵ ۶

تا نرسیدن   ۳۷ ۶

آدمِ عکس              ۳۹ ۶

زار           ۴۲ ۶

با قرار قبلى            ۴۴ ۶

کلاغ کامل   ۴۷ ۶

فکر مى‌کند که          ۴۹ ۶

خدایا چه‌طور          ۱ ۶۵

پاییزِ ما     ۵۳ ۶

و فکرهاى دور و دراز             ۵۵ ۶

امضاى یادگارى       ۵۷ ۶

ترکیبِ هر چه          ۰ ۶۶

سفیدى‌ها را بخوان    ۶۳ ۶

بگو که      ۶۶ ۶

سفیدى‌ها را بخوان (۲)            ۶۸ ۶

سفیدى‌ها را بخوان (۳)            ۰ ۶۷

سفیدى‌ها را بخوان (۴)            ۷۲ ۶

وقتى که برمى‌گردى   ۷۵ ۶

مطمئنى که              ۷۸ ۶

سفیدى‌ها را بخوان    ۰ ۶۸

با نگفتن     ۸۳ ۶

عقلِ ما      ۸۵ ۶

از کجا که ما            ۸۸ ۶

شما قبول کنید         ۱ ۶۹

عقل عذابم مى‌دهد

از اینکه در سه زمان   ۶۹۷

تا کجاها که             ۰ ۷۰

چیزى براى گفتن      ۰۲ ۷

رفیقى ندارد            ۰۴ ۷

دیروزِ چه کنیم؟        ۰۷ ۷

مؤلف من بودم         ۰ ۷۱

افقى که هرگز          ۱۳ ۷

با چهره‌هاى مختلفى از تو        ۱۶ ۷

سیصد گل سرخ هم که شده      ۱۹ ۷

از فردا که چطور       ۲۲ ۷

به روایت خودمان     ۲۵ ۷

اگر اتفاقى افتاد        ۲۷ ۷

تو او را ندیده‌اى       ۰ ۷۳

بر بوم نقاشى           ۳۳ ۷

تا دو بعدازظهر         ۳۵ ۷

آخه اون‌ها              ۳۸ ۷

هر دو یک نفریم       ۱ ۷۴

با ماشین‌حساب هم که فکر کنى             ۴۴ ۷

راوى گوید             ۴۷ ۷

این‌طور عصرى را     ۰ ۷۵

اصلا نمرده‌اى           ۵۳ ۷

روانى        ۵۶ ۷

صحنه را عوض مى‌کنیم           ۵۹ ۷

تا آدم بزرگ‌ها         ۶۲ ۷

این همه سال کجا بودید؟         ۶۵ ۷

فقط یک شوخى بود   ۶۸ ۷

از دو درختِ فقط      ۱ ۷۷

زیردریایى   ۷۳ ۷

از آن سوى خط       ۷۶ ۷

از فرداهاى ِ چه کنم   ۷۹ ۷

مؤلف هم سردرگم است           ۸۲ ۷

دن کیشوت از اعماق   ۸۵ ۷

کدام اتفاق؟             ۸۸ ۷

اول تو بخند            ۰ ۷۹

از فرط خنده           ۷۹۳

خراباتى ِ ترسو!        ۷۹۶

فکرهاى ِ از هر طرف             ۷۹۹

این مرثیه   ۰۲ ۸

و نه هیچ‌گاه            ۰۵ ۸

در شلوغىِ از هر طرف           ۰۷ ۸

قیافه‌ام که خیلى مشکوک است

تا بوشهر    ۱ ۸۱

در اتفاق‌هاى نباید     ۱۴ ۸

در مترو     ۱۷ ۸

دریا براى ما            ۰ ۸۲

لج نمى‌کنم اصلا        ۲۳ ۸

بعد از خودکشى        ۲۶ ۸

روانى (۱)   ۰ ۸۳

ما دو نفر: مفتعلن      ۳۳ ۸

تا دو روز دیگر       ۳۶ ۸

گزارش (لحظه به لحظه)          ۳۸ ۸

«مسخ ِ» ما             ۱ ۸۴

بوى گُل نمى‌آد         ۴۴ ۸

فکرهاى ِ سگى        ۴۷ ۸

اسمش را بگذاریم اگر بشود!     ۰ ۸۵

به شوخى البته         ۵۳ ۸

عینِ عمو بتهون        ۵۶ ۸

با اما و اگر             ۵۹ ۸

حیف تیر    ۶۲ ۸

تو علاوه بر این        ۶۵ ۸

استعاره‌ها بروند کنار   ۶۹ ۸

با سه روایت            ۷۲ ۸

روانى (۲)   ۷۶ ۸

روانى (۳)   ۰ ۸۸

مگر این‌که انارى را    ۸۴ ۸

چاقو که هیچ           ۸۷ ۸

به جهنم اگه؟           ۸۸۹

صدا نمى‌زنى اصلا چرا؟           ۸۹۲

این هم یک شوخى بود           ۸۹۵

«کوتاه»ى از شماست             ۸۹۸

دور آخر    ۰۱ ۹

چراى ِ این صندلى    ۰۴ ۹

سر از این همه اتفاق  ۰۷ ۹

و اگر البته   ۱۰ ۹

بازى تمام!              ۱۲ ۹

رفته بودم به صید نهنگ

پیچِ  ۱      ۱۹ ۹

پیچِ  ۲      ۲۲ ۹

پیچِ  ۳      ۲۴ ۹

پیچِ  ۴      ۲۶ ۹

پیچِ  ۵      ۲۸ ۹

پیچِ  ۶      ۳۰ ۹

پیچِ  ۷      ۳۲ ۹

نوشتنِ از    ۳۷ ۹

از اینجا به بعد          ۳۹ ۹

از تهِ تورات            ۴۱ ۹

قسم (۱)    ۴۴ ۹

قسم (۲)    ۴۵ ۹

قسم (۳)    ۴۷ ۹

بازى ِ توطئه           ۴۹ ۹

عاشقانه ـ گانگسترى             ۵۱ ۹

بازىِ این شطح         ۵۳ ۹

جن‌بازى    ۵۹ ۹

رقیبِ گربه‌ها بود      ۶۲ ۹

صبح به خیرِ از تهِ دریا            ۶۴ ۹

دیوونه‌بازى             ۶۷ ۹

زمین غلط مى‌کند      ۷۰ ۹

بلاتکلیفى   ۷۲ ۹

جنّى شده   ۷۴ ۹

آبرنگ (۱)              ۷۶ ۹

آبرنگ (۲)              ۷۸ ۹

البته ـ اگرها            ۸۱ ۹

بازرسى ایست          ۸۴ ۹

سردرد کهنه             ۸۷ ۹

ملاقات ممنوع :        ۹۹۰

رنگِ ضد زنگ         ۹۹۲

عبورِ ناممنوع          ۹۹۴

این شترِ از قدیم        ۹۹۶

تعجیل خروج           ۹۹۹

به فروش مى‌رسد      ۰۲ ۱۰

مطابقِ با اصل          ۰۵ ۱۰

چراغِ به خانه          ۰۸ ۱۰

رفتنِ از حال           ۱۰ ۱۰

جنگِ خودمانى        ۱۳ ۱۰

که نبودن    ۱۶ ۱۰

نوسانى      ۱۸ ۱۰

آدمِ زغالى   ۲۱ ۱۰

از قلم افتاده            ۲۳ ۱۰

با کمى از بکت         ۲۵ ۱۰

«نگفته» از              ۲۸ ۱۰

غرقى‌ها

پیچِ  ۸      ۳۳ ۱۰

پیچِ  ۹      ۳۵ ۱۰

پیچِ  ۱۰    ۳۷ ۱۰

پیچِ  ۱۱    ۳۹

 

اطلاعات بیشتر

وزن 1220 g
ابعاد 23 × 18 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

97012

نوبت چاپ

قطع

تعداد صفحه

1042

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1220

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه اشعار على باباچاهى”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *