(021) 66480377-66975711

از سکوى سرخ | مسائل شعر

32,000تومان

يدالله رؤيايى

به اهتمام حبيب‌الله رؤيايى

دیری است که یدالله رؤیایی در جریان شعری معاصر ایران حضوری مشخص دارد و مردم اهل شعر دربارۀ کارهای او قضاوت می‌کنند، قضاوت‌های متفاوت و گاهی متضاد. با او به قصد روشن‌کردن این خطوط مبهم به گفتگو نشسته شده است و به ایرادها بی آنکه روی ترش کند، جواب داده است و آنچه در این گفتگو انجام شده، در این کتاب گردآوری شده است.

از سکوی سرخ اثری است پیرامون مسائل شعر که به روشنی و هیچ ابهامی نوع نگاه رؤیایی را به مسائل تئوریک شعر و شاعران هم‌دوره‌اش باز می‌تابد و چاپ نخست آن گو اینکه هم‌زمان بود با سال‌های انقلاب و دگرگونی‌های ژرف در نظام سیاسی و اجتماعی ایران؛ ولی در میان اهل شعر جایگاه ویژه‌اش را یافت و آرا و ایده‌های آمده در آن رد و تأثیر خود را بر شعر معاصر ایران نهاد. شاعری که گفته‌هایش در این کتاب آمده، مثل هر هنرمندی ویژگی‌های خاص خودش را در نظر و عقیده دارد و شعر و مسائل اطراف شعر. همان‌طور که خودش می‌گوید: هرکس به سمت خودش راهی دارد و کشف آن راه جز با جنونش میسر نمی‌شود. این نوع تازه‌ای از جنون است که تعریف دایرة‌المعارفی نمی‌پذیرد و ندارد.

توضیحات

گزیده ای از کتاب از سکوى سرخ | مسائل شعر

برای شاعر، فرم تکوین حادثه است. او در این حادثه خودش را زیر نگاه خواننده مبادله می کند، و توفیق او در وقوع همین مبادله است. در این معنی فرم در قطعه شعر یعنی زندگی زبان، شاعر در این زندگی آنقدر با زبانش یگانه می شود که در ارائه ی زبان ارائه ی تن می کند.

در آغاز کتاب از سکوى سرخ | مسائل شعر  می خوانیم

فهرست

یادداشتى بر چاپ دوم            ۵

مقدمه        ۷

درباره‌ى شعر امروز ایران        ۹

تعریف شعر نو          ۴۳

هر شعر خوبى شعر حجم است              ۴۵

فرهنگ چیست؟       ۵۷

پاى صحبت رؤیایى    ۵۹

آفتاب سبز (شعر)      ۸۸

در بیان گشت‌هاى غریب یداللّه رؤیایى    ۹۱

دنیاى شعر              ۹۹

چرا فروغ؟              ۱۱۷

روشنفکران، جز جذبه‌هاى عامیانه ندارند            ۱۱۹

فضلا، متولیان توقف               ۱۲۷

قلعه‌اى با باروهاى بلند           ۱۳۵

شعر بى‌تصویر، کم‌ارتفاع است               ۱۴۹

فریدون رهنما، جاى پائى در شعر          ۱۵۵

لحظه‌اى باشم، خطى باشم مطلق (برگردان شعر)     ۱۶۱

رهنما عاشق بى‌کرانگى بود       ۱۶۵

یکى شدن تنى که دوتاست       ۱۷۱

از عمق جستجوهاى فرساینده              ۱۷۷

روى خط ادامه        ۱۸۵

موج نو؟     ۲۰۹

گفت‌وگو پیرامون معیارهاى شاعر          ۲۱۱

عضله و ذهن           ۲۳۵

هیچ‌کس به فکر سرخپوست‌ها نیست!     ۲۳۹

شعر و دیدار            ۲۴۷

در لحظه‌ى خاکستر (شعر)        ۲۴۷

خون و جنون (شعر)               ۲۵۱

شاعرى ایرانى در پاریس         ۲۵۳

کودکى کویرى          ۲۶۱

آقاى شاعر، دنیا را چگونه مى‌بینى؟        ۲۷۳

یداللّه رؤیایى شاعر مظلومى است که…    ۲۷۹

رسم زمستان (شعر)               ۲۸۶

و اکنون دکتر رؤیایى حرف مى‌زند         ۲۸۹

در قضاوت کردن چیزى از قضاوت شدن هست     ۲۹۷

مهاجم و متوقع         ۳۰۷

از شریعت شعر         ۳۱۹

کتاب         ۳۴۳

فهرست موضوعى و اعلام       ۳۵۷

            یادداشتى بر چاپ دوم «از سکوى سرخ» :

در میان آثار دوست شاعر یدالله رؤیایى، از سکوى سرخ اثرى است پیرامون مسائل شعر که به روشنى و بى‌هیچ ابهامى نوع نگاه رویایى را به مسائل تئوریک شعر و شاعران همدوره‌اش بازمى‌تابد و چاپ نخست آن گو اینکه همزمان بود با سال‌هاى انقلاب و دگرگونى‌هاى ژرف در نظام سیاسى و اجتماعى ایران، لیکن در میان اهل شعر جایگاه ویژه‌اش را یافت و آرا و ایده‌هاى آمده در آن رد و تأثیر خود را بر شعر معاصر ایران نهاد.

اینک از پسِ سه دهه و پدید آمدن آثار و اشعارى از ذهن و زبان شاعران این دیار که همگى قابل تأمل‌اند به‌نظر مى‌رسد که چاپ دیگربار از سکوى سرخ هنوز هم مى‌تواند پاسخى باشد به جست‌وجوگران وادى شعر معاصر. و چنین شد که مؤسسه انتشارات نگاه بر آن شد که در کنار چاپ مجموعه کامل اشعار شاعر، آثار تئوریک وى در مسائل شعر را نیز با ویرایشى نو در دسترس علاقمندان قرار دهد.

نکته پایانى اینکه در رسیدن به این مقصود، سپاس از نیک‌اندیشى دوستان ناشرم منوچهر حسن‌زاده و پرویز على‌بیگى، مدیران انتشارات مروارید را

بر خویش فرض مى‌دانم که بزرگوارانه با تجدید چاپ این اثر از سوى

مؤسسه انتشارات نگاه همرایى کردند.

            مؤسسه انتشارات نگاه

                        علیرضا رییس‌دانایى

                        مقدمه

اکنون که آخرین صفحات این مجموعه به چاپخانه مى‌رود و این مصاحبت دلپذیر چند ماهه پایان مى‌یابد، تذکار چند نکته را ضرورى مى‌دانم :

۱ــ کتاب حاضر که منتخبى است از مصاحبه‌هاى شاعر، مى‌تواند مأخذ ارزنده‌اى در قلمرو گسترده‌ى شعر امروز ایران باشد، مخصوصآ براى دانشجویان و پژوهندگان جوان که طى سالهاى تدریس آن‌ها را شیفته و دلبسته تحقیق در مسائل هنرى دیده‌ام.

۲ــ کتاب را «از سکوى سرخ» نام نهاده‌ام که تعبیرى است از زبان، و این‌که مطالب بدوآ به‌صورت گفتگو بیان شده است. این اشارت را در یکى از شعرهاى اخیر شاعر دیدم و به مناسبت برگزیدم.

۳ــ با وجود اختیارى که شاعر در مورد حذف و تلخیص نوشته‌ها به من داده بود، غیر از چند مورد ناگزیر، دریغم آمد که در بیان شعرگونه‌ى این مطالب در هر حد و مرزى دخالت کنم. از جمله این‌که، در ابتداى کار، بر آن بودم که از سر ستیزه‌هاى قلمى بگذرم. مخصوصآ آن‌جاکه صحبت از برآورد کار یکى از شاعران بود. اما، از این نیت گذشتم، زیرا که این ستیزه‌هاى قلمى، برگى از دفتر تاریخ ادبیات معاصر ایران است و از سر آن‌ها بى‌اعتنا نمى‌توان گذشت.

۴ــ شاعرى که گفته‌هایش در این کتاب آمده، مثل هر هنرمندى، ویژگى‌هاى خودش را دارد در نظر و عقیده، و شعر و مسایل اطراف شعر. همان‌طور که خودش مى‌گوید: «هر کس به سمت خودش راهى دارد. و کشف آن راه جز با جنونش میسر نمى‌شود. این نوع تازه‌اى از جنون است که تعریف دایره‌المعارفى نمى‌پذیرد و ندارد.» و به‌نظر من در کشف این جنون است که ما به غناى فرهنگى یک هنرمند دست مى‌یابیم. غنایى که جز با ایثار و نوعى ریاضت هرگز فراچنگ نمى‌آید. این «راه خود» را شاعر در گذر از راه‌هاى بیشمار به‌دست آورده است: درنگ بسیار بر پهنه کلام و شناخت صاحب کلام. از سرزمین خود و از سرزمین دیگران ــ که ادب میراث بشریت است. که این «راه خود» را شاعر در دهلیزهاى «شن و روزنامه» پیموده است، در غروب‌هاى غمگینى که از پنجره‌اش جز شاخه‌ى بى‌حرکت درختى، چیزى فرا رو نبود. و چه بسیار که با سر دستمال بسته از گذرگاه شب گذشته ــ سرى که درد مى‌کند.

۵ــ آخرین حرف این‌که اگر سهم من در تنظیم این مجموعه کارى درخور است، پیشکش عزیزم «همام» باد.

            حبیب‌اللّه رؤیایى

اطلاعات بیشتر

وزن 600 g
ابعاد 21 × 14 cm
وزن

600

پدیدآورندگان

نوع جلد

SKU

94446

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-721-2

قطع

تعداد صفحه

365

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “از سکوى سرخ | مسائل شعر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *