(021) 66480377-66975711

بغض قناری ها

36,000تومان

بغض قناری

اکبر آزاد

تمام بغض قناری ها

صداتو ترسونده

اجاق کینه ی پاییزی

گلاتو سوزونده

تو اون ستاره ی خاموشی

که خواب تو رو برده

پیام سرخ شقایق ها

تو قلب تو مرده

توضیحات

در آغاز کتاب بغض قناری ها می خوانیم :

فهرست

  خواب گریه‌ها        9

ترور         11

مرگ پرنده            14

دلشوره     16

شب دلتنگى           19

زمهریر      21

گریه‌ى ستاره          23

غم‌نامه      25

باغ قصّه‌ها             27

کوثر         29

بوى دیروز             31

سفر         33

بازگشت    35

فصل آشنایى           37

خموش      39

فرا خلوت              41

مرگ چلچله          43

هواى تازه              45

نقش هستى             47

ایران        49

هراس       51

چکاوک زخمى         53

کشتى نجات            55

فصل کبوتر             57

پلنگِ زخمى            59

آواز آب    61

فطرت آینه             63

آى جوونى             65

سیاست عشق         67

کرانه        69

باران نیلوفر            71

آغاز        73

شور موسیقى          75

قرص مهتاب          77

عطر نسترن            79

تهران قدیم             81

پدر          84

همیشه تنها             86

اعتیاد  1   88

اعتیاد  2   90

اعتیاد  3   92

اعتیاد  4   94

بهشت گمشده         96

یادته        98

ترمه         100

شب سرد سفر         102

آتش پنهان             103

وقتى تو نباشى         105

سرزمین خوب من    107

قصه‌ى بیدارى         109

بن‌بست مهتاب        111

شب‌هاى دریایى       113

بلور مهتاب             115

ازدحام     118

یکى شدن              120

وارث       122

آسیمه‌سر   124

غربت       126

خزون       128

دل‌شوره    130

بغض        133

آخرین مُنجى          135

شام نیزاران            137

مادر         139

جشن کبوترها         140

جناب عشق اجازه‌س؟          142

فصل چیدن شقایق   144

گل قاصد   145

بعد از شما   147

خوى دریا             149

کُسوف      151

مویه         153

با گُل سوسن          155

مرگ آفتاب           157

فکر شقایق             159

شرم         162

خلقت      164

ستاره‌ى خاکى        166

مرد بى‌ستاره           168

شعر دریا   170

یارب        172

شب هراس            174

رخت عروسک        176

نقره‌ى آب             178

سادگى     180

دریچه      182

ساده        184

باغ انگور   186

عطر خواب            188

رفیق        190

پرسپولیس             192

سرزمین آفتاب (تولّد)            194

چاه بیدارى            196

پیشواز      197

اگر          199

آهو          201

تنهایى       203

همین شبا   205

آشفته کاکُل            207

روز دیدار              209

نوگل        211

یه قصه     214

آخرین دیدار          217

مادر         219

سرزمین مادرى       221

یه شبى      223

رمز و راز   225

غریبه       227

اوقات ترانه            229

رقص قو    231

در بستر     233

گذرنامه    234

افسانه‌ى نیما           235

آهو          237

شیمیایى     239

خواب رفتن            241

حوصله‌ى آسمان      243

قد کشیدن              245

کنایه        247

حریق ستاره           249

پدر          251

کدوم ستاره؟          253

نفت و نى‌شکر         255

هزاره‌ها     257

عروسى بهار           259

روشندلان              261

مُرغ لال    263

حجله‌ى نرگسیا       265

تولد         267

بینش        269

هواى مسموم          270

بهار را دوست دارم   272

فاجعه       274

کم و بسیار             276

تغییر        278

هذیان       279

رستاخیز   281

سنگر شقایق           283

مرد و چاه             285

کمک کن    287

«فرهاد»    289

بى‌بى بهار   291

سیب سرخ حوّا       293

مروارى‌بارون          295

به کى بگم؟            298

قهر و آشتى            300

کتاب زندگى           303

باغ بارون   305

کولى مسافر            307

گلریزون    309

نامه‌هاى پاره پاره    311

شفا          313

غرق        315

تفاهم       317

توفان نوح              320

سبزِ دریا   322

خلوت      323

مرگ پرنده            325

نوش‌دارو   327

گل بارون   329

برکه نیلوفرها          331

زلزله‌ى بم              333

اقاقى و ستاره         335

سیب نارس            337

زیارت بارون          339

طرب        341

گل‌هاى شیپورى      343

لیلاى دیگر            345

جنگ را دوست ندارم           347

سکوت گندم          349

کولى        351

سرزمین آریا           353

آهو          354

پس از سال‌ها         356

شیربها      358

ولى‌نعمت   360

شاخه نبات            362

مهتاب      364

نیلوفرهاى خفته      366

صُبح ماهور            368

اهل راز     370

اُردیبهشت              372

شام آخر   374

شاپرک‌ها   375

آواز قنارى             377

پلنگ و ماه            379

قلم عشق   381

خونه        383

عطر گندم              386

صبحِ قنارى            389

شعر چکاوک           391

نقاشى لبخند تو       393

شب عروسکى        395

شب‌هاى تهران        397

عصر کودکى           399

 

سخن ناشر

 مؤسسه انتشارات نگاه از آغاز فعالیت انتشاراتى خود به شعر فارسى، چه در قالب کلاسیک و کهن و چه به شیوه نوپردازانه آن، توجه ویژه داشته است. پس بى‌راه نیست که بسیارى از خوانندگان جدى و پیگیر کتاب در ایران، نگاه را ناشر کتاب‌هاى شعر مى‌دانند.

در این زمره‌اند آثار مهم کلاسیک کهن، که دربردارنده مهم‌ترین دیوان‌هاى شاعران بزرگ ایران است و مجموعه شعر امروز ایران که کلیات آثار نوپردازان و نوگرایان ــ از مشروطیت تا امروز ــ را شامل مى‌شود و نیز صداى تازه شعر که تجلّى‌گاه آثار شاعران جوانى است که حرفى براى گفتن دارند. بخشى از تلاش جدى این مؤسسه نشر در عرضه آثار فاخر ادبى است، اما در انتشارات نگاه جاى مجموعه «ترانه امروز ایران» خالى بود. ترانه نوین ایران که به علّت قالب ویژه خود، بازتاب‌دهنده مسائل و التهابات اجتماعى، دغدغه‌هاى جارى در بطن جامعه و نمودار دردها، رنج‌ها و شادى‌هاى روزمره مردم است، و عمر آن نیز به زحمت به نیم قرن مى‌رسد، مى‌توانست جایى در مجموعه انتشارات در این مؤسسه داشته باشد. گزینش و مجموعه‌سازى آثار ترانه‌سرایان نوین ایران که از پیش از انقلاب تاکنون در برون‌مرز و البته در داخل ایران تبدیل به نمونه‌هایى از ماندگارى جدى در ذهن و زبان ایرانیان و به ویژه نسل جوان شده، تبدیل به هدفى شد که حاصل آن اینک در اختیار خیل عظیم دوستداران این سبک شعرى است.

نگاه امید دارد که به تدریج بتواند مهم‌ترین آثار ترانه‌سرایان امروز را در قالب مجموعه‌هایى عرضه کند که بتوان به قضاوتى واقع‌بینانه‌تر از این گونه شعرى پرداخت.

مؤسسه انتشارات نگاه

            علیرضا رئیس‌دانایى

 

 

            آهنگساز: اکبر آزاد

            تنظیم: آندره آرزومانیان

 خواب گریه‌ها

 بى‌تو تعبیرى براى

خواب خیس گریه‌ها نیست

رد پایى از پرنده

تو هواى باغ ما نیست

 

با تو از کدوم دریچه

مى‌شه که سپیده‌دم چید

براى کدوم کبوتر

مى‌شه مهربونى پاشید

 

دست پر سخاوت کیست

با تو مهربون‌تر از من

بشکنه دستى که چیدت

اى گل هزار پر از من

 

اى براى بى‌تو بودن

گریه بهترین بهانه

رفتى و گرفته دستم

دامنِ آهِ شبانه

 

باش بر آن قلّه که بودى

تا شکسته‌ام، مى‌بینى

کاش مى‌شد شبى مثِ اشک

توى چشم من بشینى

 

رو به غربت غروبه

افق نگام همیشه

شب بارونى چشمات

مونده اینجا پشت شیشه

 

بگو از کدوم ستاره

از کدوم خاک و هوایى

بى‌تو پاییزى و سردم

با کدوم بهار مى‌آیى

18/7/ 75

 

 ترور

قبل از طلوع آفتاب

یک کوچه‌باغ خاموش

مهتاب رنگ‌پریده

رو پرده‌هاى گلپوش

 

آواز شب تو آینه

چین خورده و شکسته

تو قاب کهنه‌ى رف

دریا به گل نشسته

 

حوض از ستاره ساکت

گرفته بوى خوابو

با نخ و سوزنش ماه

دوخته لباى آبو

 

با ناله مُرغى از دور

حق حق بریده مى‌زد

بر قله‌هاى دوردست

کم‌کم سپیده مى‌زد

 

تاریک و روشن صبح

از وحشتى خبر داد

خشمِ یکى گلوله

پرنده‌ها رو پر داد

 

دست کدوم عداوت

طرحى ز کینه بافته

بغض کدوم گلوله

تا سینه‌اى شکافته

 

کبریت حادثه باز

کدوم دلو آتیش زد

خونه‌ى کى خراب شد

جون به لب کى اومد

 

برگى نجنبید از برگ

تکون نخورد آب از آب

با روزگار مرده

چه آفتاب و چه مهتاب

 

هیچ اتفاق خاصى

انگار که رُخ نداده

خون کبوتر من

گل کرده توى جاده

15/5/ 75

 

مرگ پرنده

 توى قفس مرگ پرنده سخته

وقتى که غم بهت مى‌خنده سخته

ابراى بغض مى‌گیره راه نفس

پرنده پرپر مى‌زنه تو قفس

 

فقط براى من تو مونده بودى

شبم رو از بوسه سوزونده بودى

نیلوفر تنت به خاک نشسته

خشم کدوم تبر تو رو شکسته

 

دلم یه باغ هواى تازه مى‌خواد

هزار دهن صداى تازه مى‌خواد

یه پنجره به فکر آسمونم

کهکشان شیرى بده نشونم

 

گفتى یه روز قفل درا وا مى‌شه

تو هر نگاه خورشیدى پیدا مى‌شه

چشمه‌ى گل گرفته‌ى دلامون

با زمزمه راهى دریا مى‌شه

 

باید آتیش تو تاریکى مى‌شدیم

جون مى‌دادیم تا که یکى مى‌شدیم

دلم یه باغ هواى تازه مى‌خواد

هزار دهن صداى تازه مى‌خواد

از تو قفس باید صدا رو سر داد

قفل شبو به دستاى سحر داد

30/4/ 75

 

            خواننده: خشایار اعتمادى

            آهنگساز: بابک بیات

            تنظیم: فؤاد حجازى

 

دلشوره

 دلشوره دارم از سفر

از هجرتى که بى‌خبر

رویاى شیرین منو

بده به کابوس تبر

بار غمت رو شونه‌هام

آوار و زخمى کاریه

این زخمو خیلى دوس دارم

چون از تو یادگاریه

وقتى که قلب لحظه‌هام

بى‌تپش و شکسته بود

قایق توفان‌زده‌ام

بى‌تو به گل نشسته بود

وقتى که حتى سایه‌اى

رفیق راه من نبود

افتادم و شکسته‌پر

دستى پناه من نبود

کبوتر نگاه تو

قلبمو زیر پر گرفت

بغضم شکست و بى‌صدا

گریه‌هاشو از سر گرفت

وقتى دل آینه‌ها

از هق‌هق من مى‌شکنه

وقتى چراغ آسمون

غریبه با شبِ منه

دست نجیب تو منو

سوى ستاره مى‌بره

اندوه پاییزیمو باد

مى‌آد دوباره مى‌بره

فکر سفر نکن که من

تا نبینم رفتن تو

غربت جاده و غبار

نگیره پیراهن تو

گرچه جدایى و جنون

همیشه تقدیر منه

دلشوره‌مو ازم بگیر

که فصل عاشق شدنه

17/4/ 75

 

اطلاعات بیشتر

وزن 500 g
ابعاد 21 × 14 cm
پدیدآورندگان

SKU

99171

نوبت چاپ

شابک

978-600-376-276-3

قطع

تعداد صفحه

400

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

500

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بغض قناری ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.